Toekomstvisie De Wolden

Deel uw visie op de toekomst van onze gemeente!

De gemeente is bezig met het project Toekomstvisie De Wolden 2040.
De gemeente maakt deze samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: Welke kant moet het op met De Wolden op het gebied van wonen, werken, landbouw, kunst, gezondheid, energie en meer.

Vul de vragenlijst in geef uw mening over de toekomst van De Wolden. Via www.dewolden.nl/toekomstvisie of https://dewolden.swipocratie.nl vindt u de vragenlijst.
In de toekomstvisie legt de gemeente deze onderwerpen echter alleen op hoofdlijnen vast. In de vragenlijst kunt u per thema aangeven of u eventueel later verder mee wilt denken over het vervolg van deze thema’s.

Naast de digitale vragenlijst zal de gemeente ook met kaarten bij verzorgingstehuizen aangaan. Daarnaast zal in samenspraak met de basisscholen ook diverse thema’s  via een vragenlijst of tekenvel aan de jongeren worden voorgelegd. Hierdoor krijgt iedereen de kans een mening te geven!