Voorlichtingsbijeenkomst Warmtepompen in Ruinen op 10 januari 2019

Dit jaar is bekend geworden dat we “van het gas af gaan”. Hoe en wanneer dat precies zal gaan, is nog onduidelijk. Wél is duidelijk dat de warmtepomp een goed alternatief vormt voor het verwarmen vaneen huis en de aanvoer van warm water.

Daarom organiseren wij als Duurzaam Ruinen een informatieavond over warmtepompen.

Deze avond is bedoeld voor particulieren met een eigen woning, die graag meer willen weten over de mogelijkheden om hun gasverbruik te verminderen. Het kan zijn dat binnenkort uw CV-ketel vervangen moet worden of dat u naar een goedkoper alternatief zoekt, nu het zeer waarschijnlijk is dat de energiebelasting op gas omhoog gaat. Met deze bijeenkomst over warmtepompen willen we bereiken dat u een goed idee krijgt wat u op dit gebied kunt doen in uw woning. Ook informeren wij u over de stappen, die u hiervoor moet ondernemen en hoe u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond het gebruik van warmtepompen.

Wij hebben een programma samengesteld, waarmee u alles over warmtepompen en wat daarmee samenhangt te weten komt. Dit is tot stand gekomen dankzij een prima samenwerking met Gemeente De Wolden, het Drents Energie Loket en het onafhankelijk adviesbureau BDH.

Duurzaam Ruinen nodigt u van harte uit voor deze voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden tot het installeren van warmtepompen in uw woning.

Wij stellen het erg op prijs als u zich van tevoren opgeeft. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar waltsep01@gmail.com.Wilt u vermelden met hoeveel personen u komt? Natuurlijk kunt u ook met vragen terecht op dit mailadres

Tot 10 januari 2019 !!

Programma

Locatie: Buitencentrum De Poort in Ruinen (Kloosterstraat 12, 7963 AH Ruinen)

19.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

19.30 – 20.05 uur: Presentatie

Xandra van Zon / Christiaan Teule: Drents Energie Loket (DEL) (35 min.)

  1. Doelstellingen energietransitie in Nederland voor terugdringen uitstoot broeikasgassen;
  2. Technische mogelijkheden / toepasbaarheid / beschikbaarheid om gasverbruik te verminderen;
  3. Mogelijkheden voor subsidies en zachte leningen in 2019 en verder;
  4. Nieuwe website van DEL met alle ontwikkelingen rond de energietransitie: verwachtingen gebruik in de praktijk;

20.05 – 20.20 uur: Pauze

20.20 – 21.30 uur: Presentaties

Martin Horstink: Business Development Holland (BDH)
Warmtepompen

Inwoner van Ruinen
Woning met warmtepomp / vloerverwarming: ervaringen en resultaten

Janneke Timmerman of Bert Scheper: Gemeente De Wolden/Hoogeveen
Acties van Overheid, Provincie en Gemeente om particulieren te ondersteunen in het verminderen/vermijden van gasverbruik.

Voornemen is om een aantal lokale installateurs van Warmtepompen uit te nodigen en hen de gelegenheid te geven om kennis te maken met belangstellenden.

21.30 - 22.00 uur: Napraten

Inloopavond Beleef-fietspad Echten-Ruinen

Woensdagavond 4 juli organiseert de werkgroep ‘Beleef-fietspad Echten-Ruinen’ een inloopavond. Op deze avond presenteert de werkgroep het voorlopig ontwerp en de deelplannen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 18.00 en 20.00 uur in het voormalige kantoor van Staatsbosbeheer (Ruinerweg 7, Echten). Continue reading

Asfalteringswerkzaamheden De Wolden

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders gaat NTP Infra BV uit Hattem starten met het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan asfaltwegen en asfaltpaden in de gemeente De Wolden.

Om de reparaties uit te kunnen voeren zijn de wegen gestremd voor het verkeer
Omleidingsroutes zullen door middel van bebording worden aangegeven. Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Bij de afzettingen zullen verkeersregelaars staan die e.e.a. in goede banen zullen leiden. Er is contact geweest met QBuzz en met Van Gansewinkel. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Op maandag 11 juni gaat het om de volgende wegen:
Kloosterstraat/Munnekenweg in Ruinen, vanaf de klinkerverharding tot de kruising met de Tolhuisweg/Achter de Broeken;
Slenkenweg/Schoonveldeweg in de Wijk/Koekange, vanaf de Tillemaweg tot de brug over de Koekanger Aa.

Op dinsdag 12 juni gaat het om de volgende wegen:
Veeningen in Veeningen, vanaf de Commissieweg tot de komgrens Veeningen;
Fietspad in het Faliebergbos in Zuidwolde, vanaf de Molenhof tot het einde van het Faliebergbos;
Ekelenbergweg in Zuidwolde, het doodlopende stuk naar de huisnummer 1 t/m 7;
Alteveer in Alteveer, vanaf de komgrens Alteveer tot de hendrikus Zomerweg;
Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld, van komgrens Kerkenveld tot de Linderveldweg;
Linderveldweg in Linde, vanaf de Gedempte Hoofddiep tot de Braambergerweg.

Op woensdag 13 juni gaat het om de volgende wegen:
Reestweg in Drogteropslagen, vanaf de Vuile Riete tot de gemeentegrens met Hardenberg;
Linderweg in Linde, vanaf de Vuile Riete tot de Echiesdijk (1e afslag Paardelanden);
Ommerweg in Zuidwolde, vanaf de komgrens Zuidwolde tot het Nolderwoud (Dennenweg//Sjoert);
Steenbergerweg in Zuidwolde, vanaf de Hoofdstraat tot de komgrens Zuidwolde.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Aanwonenden Gijsselterweg in gesprek over N375

Provincie Drenthe en gemeente De Wolden vinden dat de N375 veiliger moet worden. Door de gelijkvloerse oversteken aan te pakken, wordt deze belangrijke weg tussen Meppel en Pesse ingericht volgens de regels van Duurzaam Veilig. Gemeente De Wolden is het hiermee eens, maar vindt wel dat er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid en de verbindingen in het gebied. Ook moet er draagvlak zijn voor de maatregelen die genomen worden.

Verschillende meningen
Rondom de oversteek Gijsselterweg lopen de meningen van aanwonenden uit Ruinen uiteen. Zij hebben op dinsdag 8 mei, samen met de Belangenvereniging Rune, in
dorpshuis ́t Neie Punt nagedacht over de oversteek. Onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider Aart Karssen uit Zwolle zijn meningen uitgewisseld en alternatieve oplossingen besproken. De bijeenkomst heeft respect voor de verschillende standpunten opgeleverd en verliep in een open, constructieve sfeer. Op vrijdag 18 mei vindt een vervolgoverleg plaats; daarna worden de standpunten gebundeld en aangeboden aan provincie en gemeente.

 

Nationale Dodenherdenking 4 mei te Ruinen

Programma:

– 19.30 uur; luiden van kerkklokken

– 19.40 uur; samenkomst bij de pomp Westerstraat / Stoffersweg

– 19.50 uur; aanvang stille tocht

– 19.58 uur; aankomst stille tocht bij monumenten voor de Mariakerk

– 19.59 uur; taptoesignaal

– 20.00 uur; kerkklok slaat 8 keer

– 20.00 uur; 2 minuten stilte

– 20.02 uur; Crescendo speelt 1 couplet Wilhelmus

– aansluitend; woord, gesproken door een vertegenwoordiger van de gemeente en een vertegenwoordiger van de Stichting Joods Monument

– aansluitend; kranslegging – vertegenwoordiger gemeente

– vertegenwoordiger Joods Monument

– vertegenwoordiger DB Rune

– schoolkinderen

– aanwezigen

– bezoek aan het monument van de heer Roelfsema

– gelegenheid voor een kop koffie bij HCR Kuik (aangeboden door DB Rune)

Fietspad komt er eindelijk

Na vele jaren van inspanning, inspraak, overleg en belangenafweging is het dan eindelijk zover: het fietspad Munnekenweg – Leeuwte – Anholt wordt aangelegd. Het is een van de laatste grote fietsverbindingen van en naar Ruinen – een lang gekoesterde wens van het dorp gaat eindelijk in vervulling. Nog dit jaar gaat de schop de grond in. Op maandagavond 12 maart wordt tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat 12 te Ruinen. Hier worden de plannen toegelicht. De aanwonenden worden door een persoonlijk overhandigde brief geïnformeerd.

 

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 08 – 2018 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

Brievenbus Jan Wieringaweg blijft!

Eind december 2017 heeft iedere inwoner van Ruinen een brief ontvangen van PostNL naar aanleiding van het voornemen om een aantal brievenbussen te verwijderen. Dorpsbelangen Rune heeft een brief gestuurd naar PostNL en bezwaar aangetekend tegen het verwijderen van de brievenbus aan de Jan Wieringaweg. Als argument hebben we aangevoerd dat de brievenbus aan de Jan Wieringaweg dicht bij een zorginstelling staat en dat het weghalen van deze brievenbus ingaat tegen het beleid van PostNL.

Binnen een week hadden we een reactie van PostNL. PostNL was zelf ter plekke wezen kijken en hebben besloten om de brievenbus aan de Jan Wieringaweg te laten staan.

Door onze actie blijven er nu 4 brievenbussen in Ruinen gehandhaafd: Jan Wieringaweg, Westerstraat, de Leeuwte en Armweide.