Ruinen een nieuw dorpshuis, een moderne buurtonderneming

kaartje ruinenIn het voorjaar 2012 zijn gesprekken gevoerd om op basis van de ontwikkelingen in de zorg en woonbehoefte te komen tot nieuwe toekomstbestendige woonvormen op de locatie van de Priensenije. De kans deed zich voor om na de ontmanteling van de oude Priensenije te komen tot een nieuw te bouwen “dorpshuis” waarin de activiteiten en diensten uit het voormalige Priensenije en ontmoetingscentrum De Tump worden samengevoegd in dit nieuwe centrum.

Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (hierna te noemen ZZWD), Welzijn De Wolden en de gemeente De Wolden hebben de taak opgevat om inhoud te geven aan de combinatie wonen, welzijn en zorg.

De gemeente De Wolden heeft in haar beleidsdocumenten, waaronder het Accommodatie-beleid, welke door de raad eind 2011 werd aangenomen, gesteld meer taken bij de bevolking neer te willen leggen. De exploitatie, bestuur en beheer van het lokale dorpshuis wordt daarmee de verantwoordelijkheid van de samenleving. Ook Welzijn De Wolden wilde een scheiding van welzijn en beheer, zodat de instelling zich kan toeleggen op de kernwelzijns taken. Welzijn De Wolden wordt naast de activiteiten van ZZWD een belangrijke gebruiker in het nieuwe dorpshuis. De ontmoetingscentra De Boerhoorn in Zuidwolde en De Havezate in De Wijk volgen een vergelijkbaar proces; de ontvlechting welzijn en beheer.

Voor Ruinen een mooie kans. Een nieuw gebouw! Een nieuw dorpshuis!

De bouw van het nieuwe centrum is inmiddels gestart en zal medio 2015 worden opgeleverd.

 

Eind 2012

zijn gesprekken gevoerd met gebruikers, dorpsbelangen en contactpersonen uit de betrokken dorpen door Stade Advies. In de rapportage bleek dat bevolking van Ruinen terughoudend was. Echter het ingezette beleid door de gemeente blijft actueel.
In juni 2013 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers van de Tump. Begin januari 2014 is het proces enthousiast opgepakt met de gebruikers.kaartje ruinen-2

Het Gebruikersoverleg breidde zich gestaag uit ook met mogelijke toekomstige gebruikers. De groep kwam regelmatig bij elkaar. Ondersteuners van de gebruikersgroep Jannes Kuik van Welzijn De Wolden en Janneke Schieving van Stichting Zorgcollectief Zuidwest Drenthe zijn enthousiast over de betrokkenheid en inzet. Het Gebruikersoverleg is tevreden over hun inbreng in de aanloop naar de nieuwbouw. Er is voldoende ruimte om de wensen van de gebruikers te betrekken bij de plannen zoals de inrichting, de sfeer en uitstraling, de gewenste faciliteiten zoals een podium, de apparatuur, de opslag, enz.
Het onderzoek “programma van wensen” onder de toekomstige gebruikers, de contacten met de binnenhuisarchitect, de dorpsinformatie-avond en de ondertekening van de 15 gebruikersintentie- verklaringen waren belangrijke momenten in de afgelopen periode.
Dorpsbelang Rune is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de bevolking wordt betrokken bij de nieuwbouw.

Na de vakantie breekt een nieuwe fase aan in de aanloop naar de opening medio 2015.
Belangrijke punten het bestuur, het beheer en de exploitatie van het nieuwe centrum. De intentie is dat een regiegroep waarin naast ZZWD en Welzijn De Wolden ook betrokken inwoners uit Ruinen zullen plaatsnemen. Deze regiegroep stuurt de processen rond de bouw en inrichting en de financiële exploitatie van het nieuwe centrum. De vorm waarin het beheer gestalte wordt gegeven wordt mede een belangrijke taak van betrokken gebruikers en inwoners. Inmiddels zijn een aantal werkgroepen gestart waaronder “Jeugd”, “Nieuwe activiteiten”, “Acties en fondsen”, “ De naam van het nieuwe centrum”, “Promotie”, …..

Het dorpshuis neerzetten als een buurtonderneming wordt de uitdaging voor Ruinen.
Ondernemend Ruinen wordt op de kaart gezet met het nieuwe centrum, de nieuwe woonvormen, de vergaande samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg, de burgerbetrokkenheid in bestuur, beheer en exploitatie en de nieuwe taken die op de samenleving af komen.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jannes Kuik of Janneke Schieving

janneskuik@welzijndewolden.nl tel. 06-53258885

j.schieving@zzwd.nl tel 06 -51902154