Hippisch Centrum

De initiatiefnemer van het Woldenpark, Brave Heart BV, heeft besloten te stoppen met de ontwikkeling van het hippisch centrum Woldenpark op de locatie nabij Gijsselte. Brave Heart heeft in het voorjaar van 2011 een businesscase gepresenteerd waarin de financiële en markttechnische haalbaarheid van het Woldenpark is beschreven. De businesscase is op verzoek van burgemeester en wethouders gemaakt gelet op de omvang en impact van het initiatief. Het college heeft vervolgens een standpunt ingenomen over het vervolg.

Samengevat was dit standpunt ‘ja, mits’. De belangrijkste voorwaarde van het college was dat de businesscase op een aantal specifieke punten uitwerking vereiste. Daarbij ging het onder andere om een fasering in tijd en schaal, een risicoanalyse en een marktverkenning op het gebied van de commerciële ruimten, de onderwijs- en de congresvoorzieningen. Daarna zou beslist worden of de planologische procedure gestart kon worden. Brave Heart was akkoord met het standpunt van het college. De gemeente was tot op heden in afwachting van de uitwerking van de businesscase. Ondanks de verwachting blijkt nu dat Brave Heart geen invulling kan geven aan het ja, mits standpunt.

 Wethouder Jan ten Kate vindt het jammer dat het proces nu stopt. De gemeente heeft vertrouwen in het concept van het Woldenpark. Het concept zou een enorme economische en sportieve impuls voor de gemeente en de regio zijn.