Nieuwe gemeentelijke milieustraat

De Wolden wil een nieuwe milieustraat in Zuidwolde realiseren. Doel hiervan is de dienstverlening voor het gescheiden inleveren van grof afval te verbeteren.
De gemeente heeft als ambitie in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Op dit moment zamelt de gemeente ongeveer 67%
van het afval gescheiden in. Donderdag 12 mei bespreekt de raad het voorstel van het college om een nieuwe milieustraat te realiseren.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We merken dat steeds meer inwoners gebruik maken van de milieustraat in Zuidwolde voor het inleveren van het grofvuil. Uit onderzoek is
gebleken dat om de inwoners goed te faciliteren een nieuwe milieustraat nodig is”.

Verbetermogelijkheden inleveren grof afval
Het college vraagt de raad in te stemmen met:

  • Realisatie van een nieuwe toekomstbestendige milieustraat op het huidige terrein te Zuidwolde;
  • Alle huishoudens in De Wolden een afvalpas aan te bieden waarmee twee keer per jaar gratis toegang verkregen kan worden tot de milieustraat;
  • Het terrein van de naastgelegen gemeentewerf ook bij de nieuwe milieustraat te betrekken;
  • Na realisatie de openingstijden van de milieustraat te verruimen door een middag per week extra open te zijn.
  • Het stroomverbruik op de nieuwe milieustraat te compenseren door deze te voorzien van zonnepanelen of een windmolen.