Meer mensen kiezen voor wonen in De Wolden

Op 1 januari 2015 telde de gemeente De Wolden 23.644 inwoners. Daarmee is het aantal
inwoners van De Wolden in 2014 met 48 personen toegenomen.
In 2013 was er nog sprake van een afname met 171 personen. Burgemeester
Roger de Groot: “Ik ben blij met deze toename. We zien vooral een groei in het aantal
mensen dat vanbuiten De Wolden komt. Meer mensen kiezen voor wonen in De Wolden.
Dat is een geweldige opsteker voor De Woldense gemeenschap. Want met elkaar maken
we wonen in De Wolden aantrekkelijk.”
In 2014 zijn er 179 (2013: 182) kinderen geboren en hebben 975 (2013: 822) personen
zich gevestigd in De Wolden. Vorig jaar overleden 220 mensen (2013: 265) en 886
(2013: 910) personen vertrokken naar een andere woonplaats.
Het aantal vestigingen is ten opzichte van 2013 toegenomen met 18%. Verder is er
sprake van een afname van overlijden.