Gemeenteraadsvergaderingen De Wolden in beeld

Raadsvergaderingen in De Wolden worden vanaf donderdag 10 september, 19.30 uur met live-beelden en links naar vergaderstukken uitgezonden via internet. Via dewolden.nl/gemeenteraad kunnen belangstellenden de vergaderingen van de gemeenteraad via de computer, smartphone en iPad volgen.

De raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwolde is de afgelopen weken aangepast. De aanpassingen in de raadszaal zijn te bekijken in een kort filmpje via dewolden.nl/gemeenteraad. Vijf camera’s brengen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, eventuele insprekers en het publiek in beeld. Naast de beelden zijn er verwijzingen naar informatie over agendapunten en degene die aan het woord is. “De raad wil met deze live-uitzendingen inwoners nog beter en transparanter informeren over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Met dit nieuwe systeem is de raad klaar voor het nieuwe politieke seizoen”: aldus raadsgriffier Josee Gehrke. De gemeenteraad vergadert elke tweede en laatste donderdag van de maand. Naast het online volgen van de vergadering is iedereen ook welkom om de vergadering in de raadszaal bij te wonen. De vergadering is ook live te beluisteren via Streekradio De Wolden op 104.8 FM, of via www.streekradio.nl.

Vergaderstukken van de raad
De agenda van de raad en de te behandelen onderwerpen zijn tien dagen voor de raadsvergadering te vinden op dewolden.nl/gemeenteraad en in De Wolder Courant. De raadsstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis en in de vier openbare bibliotheken.