Duurzaam Ruinen

Wat is Duurzaam Ruinen?
Duurzaam Ruinen is opgestart in 2016 vanuit het bestuur van DB Rune met als doel duurzame initiatieven op kaart te zetten. Hoe langer, hoe meer dergelijke zaken ook op het pad van Dorpsbelangen komen, dus was het tijd om er een permanente werkgroep op te zetten.

Alhoewel duurzaamheid een heel breed onderwerp is, richt de werkgroep zich eerst vooral op energiebesparing en -opwekking. De energietransitie van fossiele naar duurzame bronnen heeft verstrekkende gevolgen voor onze manier van leven.

Duurzaam Ruinen houdt zich bezig met voorlichting en educatie, informatie-uitwisseling, contact met de gemeente, relevant beleid van de overheden en kijkt naar mogelijkheden van energiebesparing en de opwekking van alternatieve energie.

De belangrijkste activiteiten tot nog toe:

Postcoderooscoöperatie
In dit onderwerp is veruit de meeste tijd en energie gaan zitten!
De wens om zelf een project op te zetten om duurzame energie op te wekken was groot. De werkgroep kwam al gauw uit op een zogenaamd Postcoderoos-project. Hierbij kunnen mensen die zelf niet de mogelijkheden hebben qua ruimte of locatie, duurzame energie bij een ander op het erf of dak realiseren. Die “ander” die dit faciliteert, moet dan wel in een aangrenzend (viercijferig) postcodegebied zitten. Zo kom je dus, rondom diegene die faciliteert, aan “bloemblaadjes” van aanliggende postcodegebieden van waaruit men kan deelnemen. Vandaar de naam Postcoderoos.
De werkgroep heeft in najaar 2017 twee informatieavonden gehouden om deelnemers aan een dergelijk project te werven. Het doel was het leggen van zonnepanelen op sporthal De Marse van de gemeente De Wolden. In april 2018 waren er op de eindbijeenkomst voldoende deelnemers om het project te starten. De verwachting was dat in juni 2018 het project opgeleverd zou kunnen zijn. Er kwamen echter diverse problemen om de hoek kijken. Het dak bleek niet sterk genoeg om bij wind de schuin opgestelde panelen te dragen.
Hierop werd het project dakloos en zwervende! Diverse daken in Ruinen en Ruinerwold kwamen aan de orde, maar het bleek zeer moeilijk om het project te realiseren. Vele overleggen en intensief rekenwerk lieten zien dat realisatie een taaie zaak was.
In juni 2019 was de werkgroep heel erg ver met realisatie van zonnepanelen op het dak van hotel De Stobbe. Alles leek in kannen en kruiken. Met de familie Wever lieten we zelfs al persberichten uitgaan! Er hoefde slechts nog een constructie-technische goedkeuring van het, in onze ogen, sterke dak te komen. Aangezien er geen tekeningen van dit gebouw uit de beginjaren 80 meer waren, wilden constructiebureaus alleen verantwoordelijkheid nemen voor goedkeuring, als de constructie zou worden opengewerkt. Er is nog intensief speurwerk verricht naar extra constructieberekeningen en adviezen, maar dit mocht niet baten.
Na deze teleurstelling besloot de werkgroep besloot toch nog weer met een zevende (!) dak opnieuw te starten.
In juni 2020 waren we met dit dak verder dan met alle eerdere daken. Helaas bleken eind september 2020 ook hier ingewikkelde problemen met de constructie te zijn. Er konden te weinig panelen worden geplaatst om het project succesvol te laten zijn. En dat terwijl we op het punt stonden om te starten. De strenge constructie-eisen zijn een vereiste van de verzekeringen.
De werkgroep geeft niet op en gaat verder met volgende potentiële daken.

Informatieavond over warmtepompen
Op 10 januari 2019 is er een druk bezochte avond geweest met diepgaande informatie over warmtepompen. Zeker 150 mensen lieten zich informeren. Bezoekers waren vooral enthousiast, omdat over alle aspecten en ervaringen over het onderwerp aan bod kwamen. Het kwam verder dan een oppervlakkig reclamepraatje, zodat bezoekers goed gefundeerd hiermee aan de gang konden.

Regionale Energie Strategie (RES)
De landelijke overheid heeft in het klimaatakkoord van 28 juni 2019 bepaald dat we in 2030 de CO2-uitstoot met de helft moeten hebben teruggebracht van het niveau van 1990. Omdat grote projecten van bovenaf niet goed zijn verlopen, moet dit nu vanuit de samenleving worden georganiseerd. De “Regionale Energie Strategie” moet de antwoorden opleveren voor deze energietransitie van fossiele naar duurzame bronnen. Drenthe heeft één plan voor de hele energieregio Drenthe. Iedere gemeente zet in dit gezamenlijke plan de eigen ambities en mogelijkheden neer. In de Wolden is het concept RES 28 mei 2020 goedgekeurd, maar pas in het RES 1.0 dat 1 maart 2021 wordt opgeleverd, worden de zaken heel concreet.
De werkgroep Duurzaam Ruinen heeft aan allerlei informatieavonden en overlegrondes meegedaan, waarin werd geprobeerd duidelijk te krijgen wat de gemeente kan doen om de ambities waar te maken. In het vastgestelde concept RES van Drenthe staat dat we in 2030 al 25% van de eigen energiebehoefte zelf opwekken! De energiebehoefte is het totaal van de warmtebehoefte (nu vooral aardgas), de elektriciteitsbehoefte en behoefte aan energie voor de mobiliteit.

Overleggen met lokale initiatieven
De werkgroep Duurzaam Ruinen staat in nauw contact met andere initiatieven in de gemeente De Wolden en zelfs daarbuiten. Er zijn overleggen geweest om tot een soort overkoepelende energie-coöperatie te komen, maar daarvoor waren de diverse initiatieven te divers. Maar er kan altijd van elkaar worden geleerd! Bij het Postcoderoosproject is er zelfs gekeken naar nauwe samenwerking, maar dat maakte het al complexe project nog ingewikkelder. Organisaties van buiten De Wolden zijn bijvoorbeeld het Drents Energieloket en lokale Energiecoöperaties.

Overleg met gemeente
Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van energiebesparing en -opwekking is contact met de verantwoordelijke wethouder en diverse gemeenteambtenaren, zoals de energie-regisseur, maar ook met ambtenaren op het vlak van beleid.

Over onszelf en contact
Duurzaam Ruinen bestaat uit Henk Vrijhof, Walt Sep en Tjalling de Wit.
Contact kan opgenomen worden met Henk Vrijhof 0522-471064, of Tjalling de Wit (06-53258626).