Toekomstvisie De Wolden

Deel uw visie op de toekomst van onze gemeente!

De gemeente is bezig met het project Toekomstvisie De Wolden 2040.
De gemeente maakt deze samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: Welke kant moet het op met De Wolden op het gebied van wonen, werken, landbouw, kunst, gezondheid, energie en meer.

Vul de vragenlijst in geef uw mening over de toekomst van De Wolden. Via www.dewolden.nl/toekomstvisie of https://dewolden.swipocratie.nl vindt u de vragenlijst.
In de toekomstvisie legt de gemeente deze onderwerpen echter alleen op hoofdlijnen vast. In de vragenlijst kunt u per thema aangeven of u eventueel later verder mee wilt denken over het vervolg van deze thema’s.

Naast de digitale vragenlijst zal de gemeente ook met kaarten bij verzorgingstehuizen aangaan. Daarnaast zal in samenspraak met de basisscholen ook diverse thema’s  via een vragenlijst of tekenvel aan de jongeren worden voorgelegd. Hierdoor krijgt iedereen de kans een mening te geven!

Resultaten enquête 2020 DB Rune

Eind augustus 2020 hebben wij een enquête verspreid over alle bewoners van Ruinen, om zo inzicht te krijgen in wat er zoal speelt in het dorp.
Wat vinden de bewoners belangrijk, wat is en gaat goed en op welke punten kunnen we het dorp verbeteren?
Aan de hand van een aantal eerder vastgestelde thema’s hebben wij met meerdere vragen getracht hier antwoord op te krijgen, om daarmee voldoende input te vergaren voor het opstellen van de nieuwe Dorpsvisie.
Met een response van meer dan 33% zijn wij dan ook méér dan tevreden en denken wij een passende visie uit te kunnen werken.

Hieronder delen wij de uitkomsten van de enquête, verwerkt in een aantal overzichtelijke grafieken. Daarnaast een document met alle ontvangen ‘vrije’ opmerkingen, gebundeld tot een mooi geheel. Dank voor uw inbreng en meningen!

OUD PAPIER 02-01-2021!

LET OP: zaterdag 02-01-2021 wordt het oud papier gehaald voor de maand december 2020 en wel door de Ouderraad van ’t Oelebröd.

Zet uw container met de handgrepen richting de straatzijde.
Past niet alles in de container? Zet het overige dan goed gebundeld bij de container!
Alvast bedankt!