beheerder

Nationale Dodenherdenking 4 mei te Ruinen

Programma:

– 19.30 uur; luiden van kerkklokken

– 19.40 uur; samenkomst bij de pomp Westerstraat / Stoffersweg

– 19.50 uur; aanvang stille tocht

– 19.58 uur; aankomst stille tocht bij monumenten voor de Mariakerk

– 19.59 uur; taptoesignaal

– 20.00 uur; kerkklok slaat 8 keer

– 20.00 uur; 2 minuten stilte

– 20.02 uur; Crescendo speelt 1 couplet Wilhelmus

– aansluitend; woord, gesproken door een vertegenwoordiger van de gemeente en een vertegenwoordiger van de Stichting Joods Monument

– aansluitend; kranslegging – vertegenwoordiger gemeente

– vertegenwoordiger Joods Monument

– vertegenwoordiger DB Rune

– schoolkinderen

– aanwezigen

– bezoek aan het monument van de heer Roelfsema

– gelegenheid voor een kop koffie bij HCR Kuik (aangeboden door DB Rune)

Fietspad komt er eindelijk

Na vele jaren van inspanning, inspraak, overleg en belangenafweging is het dan eindelijk zover: het fietspad Munnekenweg – Leeuwte – Anholt wordt aangelegd. Het is een van de laatste grote fietsverbindingen van en naar Ruinen – een lang gekoesterde wens van het dorp gaat eindelijk in vervulling. Nog dit jaar gaat de schop de grond in. Op maandagavond 12 maart wordt tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat 12 te Ruinen. Hier worden de plannen toegelicht. De aanwonenden worden door een persoonlijk overhandigde brief geïnformeerd.

 

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 08 – 2018 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

Brievenbus Jan Wieringaweg blijft!

Eind december 2017 heeft iedere inwoner van Ruinen een brief ontvangen van PostNL naar aanleiding van het voornemen om een aantal brievenbussen te verwijderen. Dorpsbelangen Rune heeft een brief gestuurd naar PostNL en bezwaar aangetekend tegen het verwijderen van de brievenbus aan de Jan Wieringaweg. Als argument hebben we aangevoerd dat de brievenbus aan de Jan Wieringaweg dicht bij een zorginstelling staat en dat het weghalen van deze brievenbus ingaat tegen het beleid van PostNL.

Binnen een week hadden we een reactie van PostNL. PostNL was zelf ter plekke wezen kijken en hebben besloten om de brievenbus aan de Jan Wieringaweg te laten staan.

Door onze actie blijven er nu 4 brievenbussen in Ruinen gehandhaafd: Jan Wieringaweg, Westerstraat, de Leeuwte en Armweide.

Uitnodiging bijeenkomst Organisatie en evenementen in NP Dwingelderveld

Op woensdagavond 7 februari 2018 organiseert het Nationaal Park Dwingelderveld een bijeenkomst over de organisatie van evenementen en activiteiten in het Dwingelderveld.

We hebben een voorstel opgesteld voor regels rondom het aanvragen van toestemming voor evenementen en activiteiten in het Nationaal Park Dwingelderveld. We willen u graag informeren over dit voorstel en erover met u in gesprek. Wij nodigen u daarom uit op woensdagavond 7 februari mee te praten en mee te denken. De concept-stukken vindt u op onze website www.nationaalpark-dwingelderveld.nl. Vanaf de homepagina kunt u doorbladeren naar alle informatie. Het voorstel wordt in maart aan de Stuurgroep Regionaal Landschap voorgesteld te bespreking.

Programma:
19:30 uur – Inloop met koffie/thee

20.00 uur – Welkomstwoord door voorzitter Henk van Hooft

20:05 uur – Toelichting op het voorstel door Catrien Scholten

20:30 uur – In groepen gelegenheid tot vragen en aanvullingen/suggesties

21:00 uur – Pauze

21:15 uur – Plenaire bespreking van vragen en suggesties

22.00 uur – Einde bijeenkomst

Waar:
RCN Vakantiepark De Noordster – Camping en bungalowpark
De Noordster 105, 7991 PB Dwingeloo

Aanmelden:
Wilt u graag de bijeenkomst bijwonen, dan vragen wij u eerst aan te melden.
U kunt zich aanmelden via onderstaande link:
http://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/dwingelderveld_recreatiezonering

Collectief zonnepanelen project op Sporthal De Marse

Om ons heen zien we steeds meer projecten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Ook in Ruinen zitten we niet stil. We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Rune en Ondernemend Ruinen. Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.
Wij zijn gestart met het realiseren van een collectief zonnepanelen project op sporthal De Marse voor en met inwoners van Ruinen en omgeving. Meedoen aan dit project is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook financieel interessant. Op de sporthal passen ongeveer 180 zonnepanelen. Daarmee kunnen 15 tot 20 huishoudens in Ruinen en omgeving in hun jaarlijkse energiebehoefte voorzien.
Op 29 november 2017 vond de eerste informatieavond over dit project plaats. Het was een drukbezochte avond. Er hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. Begin januari zullen we voor alle geïnteresseerden een vervolgbijeenkomst organiseren. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan aan via het mailadres info@dbrune.nl
Voor meer informatie klik je hiernaast op het menu-item “Duurzaam Ruinen“.

Informatiebijeenkomst over collectief zonne-energieproject op sporthal De Marse

De oproep die de werkgroep Duurzaam Ruinen in oktober deed aan geïnteresseerden in het zonne-energieproject op het dak van sporthal De Marse, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het laat zien dat er veel belangstelling is voor dit project.

De werkgroep Duurzaam Ruinen is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe kartrekkers. Op woensdag 29 november houden we de eerste informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Iedereen die gereageerd heeft op de oproep, heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Maar ook mensen die zich nog niet gemeld hebben, zijn op deze avond meer dan welkom!

Tijdens de bijeenkomst geven we informatie over de plannen voor het zonne-energieproject op de sporthal. We gaan in op de postcoderoosregeling, de regeling die het mogelijk maakt om de energiebelasting terug te krijgen. Ook andere vragen zullen aan bod komen. Hoe werkt dat nu precies met zo’n collectief project? Hoe wordt alles georganiseerd? En wat levert het op?

Deet Hoogveld uit Ansen zal in een presentatie op bovenstaande vragen ingaan. Hij is één van de mensen van het eerste uur van EnergieKansen, de coöperatie waar het allemaal mee begonnen is in Ansen. Hij kan ons dus van alles uit de praktijk vertellen over collectieve zonne-energieprojecten. Ook Christiaan Teule van Energiewerkplaats Drenthe is aanwezig. De energiewerkplaats begeleidt alle energieprojecten in Drenthe. Ook Christiaan heeft dus veel praktijkkennis.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 november in dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen. De inloop is vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur.

Bij deze nodigen wij iedereen die belangstelling heeft voor het collectieve zonne-energieproject op de sporthal, van harte uit! Of je nu van plan bent om deel te nemen, of dat je er gewoon wat meer van wilt weten: iedereen is welkom!

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 40 – 2017 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.