beheerder

Opening Mariakerkterrein met samenzang en klokgelui

Voorafgaand aan het sfeervolle kerstevenement Heerlijkheid Ruinen is op
zaterdag 13 december om 16.00 uur de opening van het Mariakerkterrein. Het
Popkoor 2000 in Charles Dickens stijl en de aanwezigen zingen samen een
aantal kerstliedjes. Aansluitend zullen wethouder Jan ten Kate en voorzitter van
het kerkbestuur Bert van Zanten de klokken van de Mariakerk gaan luiden en
daarmee het nieuw ingerichte Mariakerkterrein openstellen voor openbaar
gebruik.

Open en toegankelijk Mariakerkterrein
Voor inwoners en bezoekers aan Ruinen, is een aantrekkelijk centrumgebied met
bezienswaardigheden van groot belang. In dit kader wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke
kwaliteit en toegankelijkheid van de Brink en de Mariakerk en haar kerkterrein.
Het kerkterrein is op een bijzondere manier open en toegankelijk gemaakt. Nieuw is ook,
dat de contouren van het voormalige koor en kapel zichtbaar zijn gemaakt. En er is een
tweede entree voor een voetgangersverbinding over het terrein, als onderdeel van een
dorpsommetje gerealiseerd. Het Joods Monument en het herdenkingsmonument zijn op
een speciaal daarvoor ingerichte plaats, aan de voorzijde op het kerkterrein bijeen
gebracht.

Gezamenlijke opening Mariakerkterrein
Wethouder Jan ten Kate: “Het ontwerp is onder leiding van buro Stad en Land gemaakt
samen met het kerkbestuur, gemeente en dorpsbelangen. Ik ben daar trots op. De
Mariakerk is van bijzondere waarde voor Ruinen, ze heeft een grote historische waarde
die we nu op het terrein veel beter tot zijn recht hebben gebracht. Samen met de
aanpassingen aan de Brink werken we aan een ruimtelijke kwaliteitsimpuls van het
centrum van Ruinen.”
Voorzitter kerkbestuur Bert van Zanten: “Een goed voorbeeld van een vruchtbare
samenwerking met een aantal organisaties in Ruinen en gemeente De Wolden. Met als
resultaat een kerkelijk erf wat een goed geïntegreerde plaats heeft gekregen op de Brink
in Ruinen.”

Zichtbaar maken fundering koor
Nu de werkzaamheden op het kerkterrein bijna zijn voltooid worden erna nog
informatiepanelen geplaatst met een uitleg over de rijke historie van de Mariakerk, het
klooster en de recente blootlegging van de fundering van het koor. Er komt ook een
maquette van het oorspronkelijke kerkgebouw, op de locatie van de oude kapel.
Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van het definitief zichtbaar laten zijn van
een klein gedeelte van de fundering van het koor.

Burgernet

Wat is Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeenten en de politie. De achterliggende gedachte is eenvoudig: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of verdachte. Hoe groter de kans dat we deze samen vinden.

Iedere bijdrage telt
Wie zich aanmeldt voor Burgernet, ontvangt burgernetacties op zijn of haar telefoon via sms of spraakberichten. Burgernet wordt ingezet op het moment dat de politie een melding binnen krijgt van bijvoorbeeld een vermist kind, een overval of een inbraak die enkele minuten eerder heeft plaatsgevonden. Er moet dan wel sprake zijn van een signalement van een persoon en/of omschrijving van een voertuig. Als de actie ten einde is, ontvangen deelnemers meestal binnen een uur een bericht over het resultaat van de actie.

Daarnaast ontvangen deelnemers burgernetberichten via een e-mail. Mailacties vanuit Burgernet zet de politie, in samenwerking met de gemeente, in om te waarschuwen voor of om hulp te vragen bij het oplossen van een misdrijf. Zo wordt er bijvoorbeeld gewaarschuwd voor een toename van het aantal auto-inbraken, of worden inwoners gevraagd om informatie naar aanleiding van een inbraak die in de buurt heeft plaatsgevonden.

Burgernet werkt
Inmiddels zijn bijna alle gemeenten in Nederland actief met Burgernet. Landelijk telt Burgernet bijna anderhalf miljoen deelnemers. Wie meer informatie wenst, kijkt voor informatie op www.burgernet.nl. Mailen kan ook naar burgernet@drenthe.politie.nl. Bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde zijn folders beschikbaar.

Hoe kunnen inwoners zich aanmelden
Inwoners kunnen zich nu aanmelden via www.burgernet.nl. Voor inwoners die niet beschikken over internet zijn in het gemeentehuis aanmeldkaarten beschikbaar. Hoe meer inwoners meedoen hoe groter de kans is op succes bij Burgernetacties

Ommetjes Ruinen

De Werkgroep Ommetjes is de afgelopen tijd druk bezig geweest om Ommetjes in Ruinen uit te zetten, oftewel korte wandelingen die alle moois van Ruinen naar voren brengen. De realisatie van deze korte wandelingen komt voort als wens uit het Dorpsplan. De Werkgroep Ommetjes valt dan ook onder Dorpbelangen Rune.

P1140072De Werkgroep Ommetjes heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in overleggen met de Gemeente, financiering vinden, routes uitzetten en voorlopen, een mooie folder maken, materiaal kiezen etc. etc. Momenteel zijn de routes bekend, knelpunten opgelost en de paaltjes en de plaatjes erop al op de plaats. Dit gebeurde zaterdag 18 oktober jl., waarbij een aantal vrijwilligers zich flink in het zweet hebben gewerkt om de zware eikenhouten palen te plaatsen. Maar het resultaat is er naar!

Er liggen vijf Ommetjes klaar, welke allemaal starten en eindigen op de Brink. De routes hebben een lengte van 2,3,4,5 of 10 kilometer. De routes van de Ommetjes zijn zo gekozen dat ze langs de verschillende bezienswaardigheden van het dorp gaan. Zo is daar de ‘Molenroute’ (rood, 4km), de ‘Havezathe-route’ (oranje, 5km), langs het vroegere kasteel de Oldenhof, maar ook de ‘Kleine Padties-route’ (blauw, 3km) langs de oude Aa. Ook is er een route: ‘Via Lissabon naar Engeland’ (geel, 2km). Waar deze route langsgaat kunnen de mensen zelf ontdekken door hem te gaan lopen! Als laatste route is daar het Rondje Ruinen (groen, 10 km), welke alle Ommetjes met elkaar verbind en dus langs alle mooie plekjes in Ruinen gaat. Deze route is apart aangegeven op de paaltjes. In bijgaand kaartje (klik hier) staan de routes weergegeven.

Ook is er aandacht besteedt aan het maken van een folder. In de folder wordt extra informatie gegeven over de verschillende routes en de bezienswaardigheden. De folder komt binnenkort te liggen bij het  TIP aan de brink. De Ommetjes zijn overigens ook te lopen zonder folder.

P1140071

Nu de palen in de grond zitten, is de Werkgroep Ommetjes nog niet helemaal klaar. In samenwerking met de Gemeente komt er een groot infobord op de Brink, met daarop een kaart waar de verschillende routes aangegeven worden. Als alles klaar is, zullen de Ommetjes Ruinen officieel geopend worden, daarover volgt dan nader bericht.

Werkgroep Ommetjes
Rini Hut, Lieneke Smit, Jan van Dommelen en Marjan Bralten

Ruinen een nieuw dorpshuis, een moderne buurtonderneming

kaartje ruinenIn het voorjaar 2012 zijn gesprekken gevoerd om op basis van de ontwikkelingen in de zorg en woonbehoefte te komen tot nieuwe toekomstbestendige woonvormen op de locatie van de Priensenije. De kans deed zich voor om na de ontmanteling van de oude Priensenije te komen tot een nieuw te bouwen “dorpshuis” waarin de activiteiten en diensten uit het voormalige Priensenije en ontmoetingscentrum De Tump worden samengevoegd in dit nieuwe centrum.

Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (hierna te noemen ZZWD), Welzijn De Wolden en de gemeente De Wolden hebben de taak opgevat om inhoud te geven aan de combinatie wonen, welzijn en zorg.

De gemeente De Wolden heeft in haar beleidsdocumenten, waaronder het Accommodatie-beleid, welke door de raad eind 2011 werd aangenomen, gesteld meer taken bij de bevolking neer te willen leggen. De exploitatie, bestuur en beheer van het lokale dorpshuis wordt daarmee de verantwoordelijkheid van de samenleving. Ook Welzijn De Wolden wilde een scheiding van welzijn en beheer, zodat de instelling zich kan toeleggen op de kernwelzijns taken. Welzijn De Wolden wordt naast de activiteiten van ZZWD een belangrijke gebruiker in het nieuwe dorpshuis. De ontmoetingscentra De Boerhoorn in Zuidwolde en De Havezate in De Wijk volgen een vergelijkbaar proces; de ontvlechting welzijn en beheer.

Voor Ruinen een mooie kans. Een nieuw gebouw! Een nieuw dorpshuis!

De bouw van het nieuwe centrum is inmiddels gestart en zal medio 2015 worden opgeleverd.

 

Eind 2012

zijn gesprekken gevoerd met gebruikers, dorpsbelangen en contactpersonen uit de betrokken dorpen door Stade Advies. In de rapportage bleek dat bevolking van Ruinen terughoudend was. Echter het ingezette beleid door de gemeente blijft actueel.
In juni 2013 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers van de Tump. Begin januari 2014 is het proces enthousiast opgepakt met de gebruikers.kaartje ruinen-2

Het Gebruikersoverleg breidde zich gestaag uit ook met mogelijke toekomstige gebruikers. De groep kwam regelmatig bij elkaar. Ondersteuners van de gebruikersgroep Jannes Kuik van Welzijn De Wolden en Janneke Schieving van Stichting Zorgcollectief Zuidwest Drenthe zijn enthousiast over de betrokkenheid en inzet. Het Gebruikersoverleg is tevreden over hun inbreng in de aanloop naar de nieuwbouw. Er is voldoende ruimte om de wensen van de gebruikers te betrekken bij de plannen zoals de inrichting, de sfeer en uitstraling, de gewenste faciliteiten zoals een podium, de apparatuur, de opslag, enz.
Het onderzoek “programma van wensen” onder de toekomstige gebruikers, de contacten met de binnenhuisarchitect, de dorpsinformatie-avond en de ondertekening van de 15 gebruikersintentie- verklaringen waren belangrijke momenten in de afgelopen periode.
Dorpsbelang Rune is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de bevolking wordt betrokken bij de nieuwbouw.

Na de vakantie breekt een nieuwe fase aan in de aanloop naar de opening medio 2015.
Belangrijke punten het bestuur, het beheer en de exploitatie van het nieuwe centrum. De intentie is dat een regiegroep waarin naast ZZWD en Welzijn De Wolden ook betrokken inwoners uit Ruinen zullen plaatsnemen. Deze regiegroep stuurt de processen rond de bouw en inrichting en de financiële exploitatie van het nieuwe centrum. De vorm waarin het beheer gestalte wordt gegeven wordt mede een belangrijke taak van betrokken gebruikers en inwoners. Inmiddels zijn een aantal werkgroepen gestart waaronder “Jeugd”, “Nieuwe activiteiten”, “Acties en fondsen”, “ De naam van het nieuwe centrum”, “Promotie”, …..

Het dorpshuis neerzetten als een buurtonderneming wordt de uitdaging voor Ruinen.
Ondernemend Ruinen wordt op de kaart gezet met het nieuwe centrum, de nieuwe woonvormen, de vergaande samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg, de burgerbetrokkenheid in bestuur, beheer en exploitatie en de nieuwe taken die op de samenleving af komen.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jannes Kuik of Janneke Schieving

janneskuik@welzijndewolden.nl tel. 06-53258885

j.schieving@zzwd.nl tel 06 -51902154

 

Inwoners praten mee over nieuw dorpshuis

In Ruinen startte gisteren de gebruikersgroep van het toekomstig dorpsontmoetingscentrum weer op na de zomerstop. Veel beslissingen moeten weer genomen worden om het dorpshuis -dat in de zomer van 2015 haar deuren opent- passend te maken voor alle inwoners van Ruinen.

De eerste contouren van het pand zijn al zichtbaar op de locatie aan de Jan Wierengaweg. Terwijl de bouwers de eerste stenen metselen, denkt de gebruikersgroep mee over de inrichting, het beheer en de organisatie.

Wil Verhoeve en Gea Hooijer zijn twee vrijwilligers die meepraten over de totstandkoming. ‘Ik steek graag mijn neus overal in, dus wilde hier graag aan meewerken.’ Vertelt Wil over haar deelname in de groep. Ze behartigt samen met een collega de belangen van de koersbalvereniging en heeft onder andere gezorgd voor een passende oplossing van de opslag van de koersbalmat. Dat komt onder het flexibele podium, waar Gea zich onder andere voor inzette vanuit Popkoor 2000. ‘Zo is met onze inbreng ook het plafond hoger geworden, zodat we een beter geluid hebben bij het zingen.’ Een paar voorbeelden van de meerwaarde van de gebruikersgroep.

Jannes Kuik van Welzijn De Wolden: ‘Dat is precies waarom we zo veel mogelijk toekomstige gebruikers in een gebruikersgroep hebben samengebracht. Want het moet een verzamelplek worden voor alle inwoners en dat kan door zo veel mogelijk mensen te laten vertellen wat ze wensen. En mensen die ook mee willen denken zijn nog altijd van harte welkom om aan te sluiten.’

Dat er wordt gebouwd aan een dorpsontmoetingscentrum voor alle inwoners van Ruinen is nog niet iedereen duidelijk weet Gea. ‘Mensen denken dat het een centrum voor ouderen is. Maar het wordt een gebouw waar heel Ruinen iets mee kan. Best uniek in deze tijd dat wij zo’n gebouw gaan krijgen. En ook heel bijzonder om er aan mee te mogen werken.’

Gea zit als oud-leerkracht ook in een werkgroep om de belangen van de kinderen en jeugd van Ruinen te behartigen. ‘Daar willen we eigenlijk zo veel mogelijk jeugd bij betrekken, want zij weten zelf natuurlijk het beste waar behoefte aan is.’ De leerlingenraad van de basisschool is inmiddels al benaderd, maar ook komen ze graag in contact met middelbare schoolleerlingen om mee te denken over een plekje voor hen in het nieuwe dorpshuis.

Binnenkort gaat een delegatie van de groep op bezoek bij een soortgelijk centrum in Stadskanaal om te ervaren hoe het daar is georganiseerd. Janneke Schieving van ZZWD: ’We zullen veel op vrijwilligers moeten gaan draaien. En omdat we dat met z’n allen doen, kunnen veel verenigingen van elkaars vrijwilligers gebruik gaan maken. Bij een bridgeavond kan bijvoorbeeld iemand van het popkoor de koffie schenken en andersom. Zulke oplossingen proberen we met elkaar te bedenken.’

Wil: ’Het wordt echt een dorpshuis waar iedereen altijd terecht kan. Waar mensen anderen kunnen ontmoeten. En als we straks naar de koersbal gaan, gaan we eerst lekker eten, want dat kan daar dan ook!’

Gea: ‘Het wordt heel licht, fris en sfeervol. Voor het popkoor hebben we straks een prachtige ruimte om te oefenen. Maar ik verheug me er ook op om er op te treden voor Ruinen. En niet alleen wij kunnen van het podium gebruik maken, de andere koren in Ruinen kunnen er ook optredens verzorgen en toneelgroepen kunnen er voorstellingen geven.’ Wil en Gea zijn in ieder geval erg enthousiast en kunnen eigenlijk niet wachten tot het gebouw in gebruik genomen kan worden. Gea: ‘En een ieder die zich hier met ons voor in wil zetten is van harte welkom zich aan te sluiten!’