Zes initiatieven ontvangen subsidie Initiatiefrijk De Wolden

De inwoners van De Wolden hebben ook de afgelopen maanden niet stilgezeten. Op verschillende locaties in de gemeente zijn ideeën uitgewerkt en plannen gemaakt. Die plannen zijn vervolgens verwerkt tot een aanvraag voor subsidie uit de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Het college van B&W heeft onlangs zes aanvragen gehonoreerd.

De initiatieven die in de derde ronde van dit jaar een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
• Aanleg jeu de boulesbaan bij de Hof van Koekange;
• Inrichting speeltuin volgens het principe van ‘natuurlijk spelen’, Ruinerwold;
• Verbouwing dorpshuis Berghuizen;
• Activiteiten voor de jeugd in Fort;
• Activiteiten om ’t Neie Punt tot kloppend hart van de buurt te maken;
• Promotie van de jaarlijkse perenpluk.

Regeling Initiatiefrijk De Wolden
Het is voor de derde keer dat de gemeente dit jaar geld beschikbaar stelt. Eerder dit jaar ontvingen zeventien andere projecten al een bijdrage. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Daar werd een geldbedrag van één miljoen euro aan verbonden voor de periode tot 2018. Een van de voorwaarden is dat de gemeente maximaal 50% van de kosten bijdraagt, met een maximum van een ton, en dat initiatiefnemers ook naar andere geldbronnen zoeken. Voor 2015 was een bedrag beschikbaar van € 500.000,-. Hiervan is dit jaar € 480.000,- naar de initiatiefnemers gegaan. Voorbeelden zijn projecten en activiteiten die voortvloeien uit de dorpsvisies, zoals dorpsommetjes, picknickbanken, belevingspaden en speelterreinen. Voor de komende jaren is nog € 520.000,- beschikbaar.

Verzoek om een bijdrage indienen
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op dewolden.nl/initiatiefrijk. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met Riet Muller via r.muller@dewoldenhoogeveen.nl of via T. 14 0528. Ingediende voorstellen beoordeelt het college binnen acht weken.