Woningbouw op locatie Ontmoetingscentrum De Tump

In 2015 onderzoeken Woonconcept Vastgoed en gemeente De Wolden of de locatie van het ‘oude’ Ontmoetingscentrum De Tump geschikt gemaakt kan worden voor woningbouw. Directeur René Wennemers van Woonconcept Vastgoed en wethouder Jan ten Kate tekenen op 2 februari een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van Ontmoetingscentrum De Tump in Ruinen.

Herinrichting
De dorpshuisfunctie van Ontmoetingscentrum De Tump komt in het 3e kwartaal van 2015 te vervallen. Op het voormalige terrein van woonservicecentrum De Priensenije in Ruinen komt het nieuwe Dorpshuis. Dat betekent dat het ‘oude’ Ontmoetingscentrum vrij komt
te staan. Daarom gaan Woonconcept Vastgoed en gemeente De Wolden de komende tijd de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie onderzoeken. Gedacht wordt aan starters-, rij-, en eventueel levensloopbestendige woningen, omdat binnen Ruinen hier vraag naar is en het aanbod echter zeer beperkt.

Starters faciliteren en bouwsector stimuleren
De gemeente levert voor dit project de grond en maakt het bestemmingsplan. Wethouder Jan ten Kate: “Op verzoek van Dorpsbelangen is de keuze gemaakt om woningbouw te realiseren op de oude locatie van Ontmoetingscentrum De Tump. Daarbij ligt het accent op betaalbare woningen voor starters en senioren.” Het project is nog in de beginfase, er wordt nu onderzocht of de partijen tot een plan kunnen komen.

Meer informatie
Woonconcept Vastgoed doet de planvorming, verkoop en realisatie van het project. De exacte start van de projecten is nog niet bekend, dit hangt mede af van het verloop van de bestemmingsplanprocedure en de verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Woonconcept Vastgoed via info@woonconceptvastgoed.nl.