Nieuwe container voor inzameling kunststof

In De Wolden verandert de manier van afvalinzameling. De gemeenteraad heeft besloten om kunststof in te gaan zamelen met een container. Inwoners kregen tot begin deze week de mogelijkheid om aan de gemeente door te geven als ze geen gebruik willen maken van de kunststof container. Hieraan hebben 300 huishoudens gehoor gegeven, waarvan 115 graag een container willen delen met de buren en 185 geen container willen. Dit is circa 2% van het totaal aantal van 9100 huishoudens in De Wolden waar huisvuil wordt opgehaald.

Afval scheiden
Wethouder Jan van ’t Zand is enthousiast dat veel inwoners nu een container krijgen voor kunststof en bewust bezig zijn met afval scheiden. “Afgaande op het aantal zakken die nu aan de weg worden gezet door inwoners, zamelt nu ongeveer de helft van de huishoudens kunststof gescheiden in. Met de nieuwe container kan dit verhoogd worden naar meer dan 90 procent. De container is dan ook een belangrijke stap om in 2020 75 procent van het huisvuil gescheiden in te zamelen.”

De gescheiden inzameling levert grondstoffen op, waarvan nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Hiermee bespaart de gemeente aanzienlijk op verwerkingskosten van huisvuil en het is goed voor het milieu. De gemeente wil om die reden haar inwoners een inzamelsysteem aanbieden waarmee het huisvuil op eenvoudige wijze kan worden gescheiden.

Nieuwe container
In de loop van het jaar gaat De Wolden werken met deze nieuwe containers. De container wordt donkergrijs met een oranje deksel en is net zo groot als de andere containers.