Wervingscampagne voor Burgernet begonnen

Gemeente De Wolden is een wervingscampagne begonnen voor deelname aan Burgernet. Bij alle huishoudens in de gemeente valt een dezer dagen een brief op de deurmat met het verzoek zich aan te melden. De Wolden is sinds 2014 aangesloten bij Burgernet en de gemeente wil met deze actie nog meer inwoners overtuigen van het belang om mee te doen.

Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en ondernemers. Deelnemers aan Burgernet krijgen van de politie een sms of een voicemailbericht om uit te kijken naar bijvoorbeeld een verdwaald kind, een overvaller of een gestolen voertuig.

Veiligheid
Burgernetdeelnemers kunnen een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid van de buurt. Een proef heeft aangetoond dat het betrekken van inwoners bij veiligheid in hun wijk zichtbaar bijdraagt aan het vergroten van de kans op de opsporing van verdachten of het terugvinden van vermiste personen. Hoe meer deelnemers aan Burgernet, des te groter de kans dat gemeente, politie en inwoners samen verdachte en vermiste personen opsporen, waardoor de veiligheid in de buurt wordt verhoogd. Daarnaast kan Burgernet worden gebruikt om te informeren en te alarmeren, bijvoorbeeld om te waarschuwen tegen het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of tegen een inbraakgolf in een bepaalde wijk.

Ruim anderhalf miljoen deelnemers
Inmiddels hebben zich meer dan anderhalf miljoen inwoners aangesloten bij Burgernet. Op de website www.burgernet.nl is een uitgebreid overzicht opgenomen van de behaalde resultaten. De meest voorkomende incidenten waarvoor de hulp van de inwoners wordt ingeroepen zijn vermissingen. Andere veel voorkomende incidenten zijn woninginbraak, winkeldiefstal, overval en straatroof.