Jeugdbeleid

Samen met jeugdwerker Dieuwertje Jansen en wijkagent Henk Boelen zou DB Rune het jeugdplatform weer nieuw leven in willen blazen. De bedoeling van een jeugdplatform is dat we weten wat er zoal speelt onder de jeugd in Ruinen .Met jeugd bedoelen we dan iedereen tussen de 0 en 23 jaar. Db Rune is van mening dat het belangrijk is om te weten wat onze jeugd zoals bezig houdt, wat er speelt en of de jeugd tegen bepaalde problemen aanloopt. Helaas was er bij ons laatste jeugdplatform een erg magere opkomst. Bij ons rijst dan ook de vraag of er wel behoefte is aan een jeugdplatform . Of is misschien niet duidelijk genoeg naar buiten is gebracht dat er een jeugdplatform werd georganiseerd, of is niet duidelijk wat een jeugdplatform inhoudt?

DBRune houdt zich aanbevolen voor uw opmerkingen.