Welkom

Mensen uit Ruinen zijn trots op hun dorp en dat vindt Dorpsbelangen Rune erg belangrijk. Dorpsbelangen Rune wil zich daarom inzetten om te zorgen dat dit zo blijft.

Dorpsbelangen Rune is in 1998 opgericht om de leefbaarheid in het dorp Ruinen en haar omgeving zo optimaal mogelijk te maken en te behouden. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met gemeente, instanties, bedrijven en verenigingen, waarbij uit onze ervaring blijkt, dat wij als een serieuze gesprekspartner worden beschouwd. We willen met nadruk aangeven dat Dorpsbelangen Rune geen politieke vereniging is, maar dit heeft ons er niet van weerhouden om, samen de Ondernemersvereniging, al tweemaal een succesvol verkiezingsdebat Ruinen te organiseren. Wel is het zo dat we de politiek benaderen om bepaalde zaken die voor het dorp van belang zijn te realiseren. Vaak is dit de contactambtenaar of de wethouder die over het specifieke onderwerp gaat.

In mei 2012 is het Dorpsplan Ruinen uitgekomen, waar de speerpunten van de bevolking van Ruinen in staan opgenoemd. Trots kunnen wij melden dat van de gemaakte plannen al 80-85% van gerealiseerd is. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren natuurlijk alweer nieuwe plannen gemaakt, waaraan hard gewerkt wordt. De tijd staat in Ruinen niet stil.

Naast deze speerpunten zijn er nog vele andere onderwerpen waar Dorpsbelangen Rune zich ook voor inzet. Hiermee probeert Dorpsbelangen Rune ons dorp nog leefbaarder te maken. Op deze website staan meerdere links, waarop de voortgang staat vermeld. Dorpsbelangen Rune draagt ook zorg voor een aantal vaste activiteiten, zoals de jaarlijkse Dodenherdenking en de coördinatie van het maandelijkse Oud Papier. Kortom: wij werken hard aan een mooi dorp Ruinen, waar we de steun van onze leden voor nodig hebben.

Het is voor ons als bestuur van Dorpsbelangen erg belangrijk om te weten wat er leeft in Ruinen en haar omgeving. Vindt u het ook belangrijk dat wij ons hiervoor inzetten, word dan lid van onze vereniging en meld u aan via het contactformulier (Lidmaatschap is € 7,50 per jaar).

Bestuur DB Rune