Welkom

Mensen uit Ruinen zijn trots op hun dorp en dat vindt Dorpsbelangen Rune erg belangrijk. Dorpsbelang Rune wil zich daarom inzetten om te zorgen dat dit zo blijft.

Dorpsbelangen Rune is in 1998 opgericht om de leefbaarheid in het dorp Ruinen en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te maken, en te behouden. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met gemeente, instanties, bedrijven en verenigingen, waarbij uit onze ervaring blijkt, dat wij als een serieuze gesprekspartner worden beschouwd. We willen met nadruk aangeven dat Dorpsbelangen Rune geen politieke vereniging is, ook al hebben we samen met Nut en Genoegen en Ondernemersvereniging Ruinen een succesvol politiek debat georganiseerd. Wel is het zo dat we de politiek benaderen om bepaalde zaken die voor het dorp van belang zijn te realiseren. Vaak is dit de contactambtenaar of de wethouder die over het specifieke onderwerp gaat.

In mei 2012 is ( n.a.v. een enquête )het Dorpsplan Ruinen uitgekomen, waar de wensen van de inwoners goed in een aantal speerpunten verwoord staan. Deze speerpunten zijn o.a. “herinrichting van de Brink”, “woningbehoefte”, “inrichten en beheren openbare ruimte” en “sociale voorzieningen”.

Veel van deze speerpunten en ook andere onderwerpen zijn inmiddels concreet in ontwikkeling. Zo is Dorpsbelangen Rune samen met de gemeente bezig met de herinrichting van de Brink. Een onderdeel hiervan is de herinrichting van het kerkterrein en het realiseren van een recreatief fietspad van de brink naar de poort van het Dwingelerveld. Hiervoor is inmiddels een subsidie toegekend. Met ZZWD zijn we het traject van het gebruik van het nieuwe multifunctionele gebouw ingegaan. En natuurlijk zijn we trots hoe we de politiek hebben kunnen overtuigen van het nut van een mooi zwembad in het dorp. Door speeltuinvereniging Ravoti is een pannekooi gerealiseerd. Naast deze speerpunten zijn er nog vele andere onderwerpen waar Dorpsbelangen Rune zich ook voor inzet. Hiermee probeert Dorpsbelangen Rune ons dorp nog leefbaarder te maken en te houden. Daarvoor verwijs ik u graag naar de meerdere links op onze website, waarop ook de voortgang van onze inzet staat vermeld.

Het is voor ons als bestuur van Dorpsbelangen erg belangrijk om te weten wat er leeft in Ruinen en haar omgeving. Vindt u het ook belangrijk dat wij ons hiervoor inzetten, wordt dan ook lid van onze bijna 500 leden tellende vereniging en meldt u aan via het contactformulier (Lidmaatschap is € 7,50 per jaar).

Marjan Bralten
Voorzitter

 

Facebook

... bekijk meerbekijk minder

5 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Mensen, morgen mag het oud papier (in de kliko) weer aan de straat worden gezet. Vanaf 8:30 uur struint TC Runa de straten af. ... bekijk meerbekijk minder

4 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Vanavond informatiebijeenkomst over de N375, o.a. over opheffen of duurzaam veilig maken van de oversteek Gijsselte van 19:00 tot 21:30 uur in Dorpshuis 't Neie Punt, Jan Wierengaweg 109, Ruinen ... bekijk meerbekijk minder

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Morgen mag het oud papier weer aan de weg, vanaf 8:30 komt Stichting Openluchtspel Ruinen de kliko bij u legen. ... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Uniek project in Ruinen: zonnepanelen op het dak van sporthal De Marse!
Steeds meer Ruiners kiezen voor de voordelen van zonne-energie en plaatsen zonnepanelen op het dak van hun woning of bedrijf. Maar bewoners van een huurwoning of van een woning met een rieten of schaduwrijk dak kunnen daar nog niet van profiteren. Daarom heeft Dorpsbelangen Rune samen met Ondernemend Ruinen de handen ineen geslagen om een collectief zonne-energieproject te starten waar alle inwoners van Ruinen en omgeving aan deel kunnen nemen om zo lokaal nog meer duurzame energie op te wekken.
“Het idee is om gebruik te maken van de zogenaamde Postcode Roos Regeling. Bij deze regeling krijg je de energiebelasting terug. Hiermee kun je de kosten die je maakt voor zonnepanelen helemaal terugverdienen. Dus overstappen op stroom die je zelf duurzaam opwekt, kost je uiteindelijk niks extra’s”, vertellen Marjan Bralten en Suzan Glazenborg van Dorpsbelangen Rune.
“Veel mensen willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar niet iedereen kan of wil zonnepanelen op het eigen dak. Voor deze mensen is de collectieve zonnecentrale heel interessant. Ons plan is om op het dak van de sporthal in Ruinen 180 zonnepanelen te leggen. De gemeente De Wolden heeft al laten weten mee te willen werken om dit plan te realiseren. Zo kunnen 15 tot 20 huishoudens profiteren van de regeling. We hebben berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat het ook financieel interessant is. Alle lichten staan dus op groen!”

Kans grijpen
“Natuurlijk staan we nu te popelen om dit project te realiseren. Dit is echt een unieke kans, dat we als dorp het dak van de sporthal vol kunnen leggen met zonnepanelen. In Ansen zijn soortgelijke projecten al gerealiseerd. Dat willen we ook in Ruinen mogelijk maken.”
“We roepen iedereen die interesse heeft voor het project op om contact met ons op te nemen”, vervolgt Marjan. “Ook willen we onze Werkgroep Duurzaam Ruinen uitbreiden met een aantal kartrekkers. Veel voorwerk is al gedaan, maar we hebben vier of vijf betrokken dorpsgenoten nodig om het project echt te realiseren.”
“Vanzelfsprekend moeten er ook genoeg deelnemers zijn. Hoeveel precies, is moeilijk te zeggen. Als er 9 deelnemers zijn die allemaal 20 panelen willen, dan kunnen we dit project al realiseren. Trouwens, dat hoeven niet allemaal particulieren te zijn. Twintig procent van de panelen, dus maximaal 36 stuks, mogen bedrijven voor hun rekening nemen.”
Oproep aan deelnemers en kartrekkers
Grijp jij deze kans voor open doel? Wil je de schouders eronder zetten in de werkgroep? Heb je belangstelling om deelnemer te worden in dit unieke project? Meld je dan voor 31 oktober aan. Dat kun je doen bij Dorpsbelangen Rune: info@dbrune.nl.
Wil je nog meer informatie: bel dan Marjan Bralten (06-12355145) van DB Rune of werkgroeplid Henk Vrijhof( 471064). Bij voldoende belangstelling, organiseren we in november een informatieavond. Als je je hebt aangemeld, dan krijg je hier automatisch een uitnodiging voor.
... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook
Berichten Archief