Welkom

Mensen uit Ruinen zijn trots op hun dorp en dat vindt Dorpsbelangen Rune erg belangrijk. Dorpsbelang Rune wil zich daarom inzetten om te zorgen dat dit zo blijft.

Dorpsbelangen Rune is in 1998 opgericht om de leefbaarheid in het dorp Ruinen en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te maken, en te behouden. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met gemeente, instanties, bedrijven en verenigingen, waarbij uit onze ervaring blijkt, dat wij als een serieuze gesprekspartner worden beschouwd. We willen met nadruk aangeven dat Dorpsbelangen Rune geen politieke vereniging is, ook al hebben we samen met Nut en Genoegen en Ondernemersvereniging Ruinen een succesvol politiek debat georganiseerd. Wel is het zo dat we de politiek benaderen om bepaalde zaken die voor het dorp van belang zijn te realiseren. Vaak is dit de contactambtenaar of de wethouder die over het specifieke onderwerp gaat.

In mei 2012 is ( n.a.v. een enquête )het Dorpsplan Ruinen uitgekomen, waar de wensen van de inwoners goed in een aantal speerpunten verwoord staan. Deze speerpunten zijn o.a. “herinrichting van de Brink”, “woningbehoefte”, “inrichten en beheren openbare ruimte” en “sociale voorzieningen”.

Veel van deze speerpunten en ook andere onderwerpen zijn inmiddels concreet in ontwikkeling. Zo is Dorpsbelangen Rune samen met de gemeente bezig met de herinrichting van de Brink. Een onderdeel hiervan is de herinrichting van het kerkterrein en het realiseren van een recreatief fietspad van de brink naar de poort van het Dwingelerveld. Hiervoor is inmiddels een subsidie toegekend. Met ZZWD zijn we het traject van het gebruik van het nieuwe multifunctionele gebouw ingegaan. En natuurlijk zijn we trots hoe we de politiek hebben kunnen overtuigen van het nut van een mooi zwembad in het dorp. Door speeltuinvereniging Ravoti is een pannekooi gerealiseerd. Naast deze speerpunten zijn er nog vele andere onderwerpen waar Dorpsbelangen Rune zich ook voor inzet. Hiermee probeert Dorpsbelangen Rune ons dorp nog leefbaarder te maken en te houden. Daarvoor verwijs ik u graag naar de meerdere links op onze website, waarop ook de voortgang van onze inzet staat vermeld.

Het is voor ons als bestuur van Dorpsbelangen erg belangrijk om te weten wat er leeft in Ruinen en haar omgeving. Vindt u het ook belangrijk dat wij ons hiervoor inzetten, wordt dan ook lid van onze bijna 500 leden tellende vereniging en meldt u aan via het contactformulier (Lidmaatschap is € 7,50 per jaar).

Marjan Bralten
Voorzitter