Welkom

‘Runers’ of ‘Ruunders’ zijn trots op hun dorp! En dit moet zo blijven! Dorpsbelangen Rune zet zich hiervoor in.

Dorpsbelangen Rune is in 1998 opgericht om de leefbaarheid in het dorp Ruinen en haar omgeving zo optimaal mogelijk te maken en te behouden. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met gemeente, instanties, bedrijven en verenigingen. Hier worden wij als een serieuze gesprekspartner beschouwd. We willen met nadruk aangeven dat Dorpsbelangen Rune géén politieke vereniging is. Dit heeft ons er echter niet van weerhouden om, samen de Ondernemersvereniging, al tweemaal een succesvol ‘ Verkiezingsdebat Ruinen’  te organiseren. Wel is het zo dat we de politiek benaderen om zaken die voor het dorp van belang zijn te realiseren. Vaak is dit met de contactambtenaar of de wethouder die over het specifieke onderwerp gaat.

In mei 2012 is het Dorpsplan Ruinen uitgekomen, waar de speerpunten van de bevolking van Ruinen in staan opgenoemd. Trots kunnen wij melden dat van de gemaakte plannen al 80-85% van gerealiseerd is. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren natuurlijk ook nieuwe plannen gemaakt, waaraan hard gewerkt wordt. De tijd in Ruinen staat niet stil!

Naast het voorgenoemd, zijn er nog vele andere onderwerpen waar Dorpsbelangen Rune zich voor inzet. Hiermee probeert Dorpsbelangen Rune ons dorp nóg leefbaarder te maken.

Op deze website staan meerdere links, waarop de voortgang van alle onderwerpen en activiteiten staan vermeld.
Dorpsbelangen Rune draagt ook zorg voor een aantal vaste activiteiten, zoals de jaarlijkse Dodenherdenking en de coördinatie van het maandelijkse Oud Papier. Kortom: wij werken hard aan een mooi dorp Ruinen, waar we de steun van onze leden voor nodig hebben.

Het is voor ons als Dorpsbelangen Rune erg belangrijk om te weten wat er leeft in Ruinen en haar omgeving. Vindt u het ook belangrijk dat wij ons hiervoor inzetten? Word dan lid van onze vereniging en meld u aan via het contactformulier via onderstaande link. Lidmaatschap is € 7,50 per jaar.

Bestuur DB Rune