Weg werkzaamheden – Week 25

De afdeling Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden.

Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in week 25 – 2015 plaatsvinden.

Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Waar Activiteiten Wanneer
de Wijk
Bouwrijp maken Dunningen
3e fase
Week 14 t/m week 30
Weerwille
Vervangen brug Koekangerweg Week 17 t/m week 30
Ruinen Aanleg fietspad Kloosterpad Week 19 t/m Week 25
Gehele gemeente Asfaltreparaties en aanbrengen slijtlagen, zie dewolden.nl (actueel/nieuwsberichten) Week 22 t/m week 28