Spreekuur Wijkagent

Zaterdag 23 april houdt onze wijkagent spreekuur in de Coop van 11:00 tot 13:00 uur