Speeltuinstichting Ravotti

Beheert, onderhoudt en vernieuwt de speeltuintjes, voetbalveldjes en multifunctionele sportkooi / Pannakooi in Ruinen. Meer informatie over onze inspanningen en activiteiten vindt u op onze Facebook pagina.

Email: speeltuinstichtingravotti@gmail.complaatje ravotti2
Facebook: Ravotti Ruinen
KVK-nummer: 01146240
Bankrekeningnummer: NL76RABO0111757819

Locaties
Esweg (nabij nr. 103), Kampweg (nabij nr. 19), Zwederaweg (nabij nr. 20), nabij Kroezenmaat (nabij nr. 7), Zuides  (speeltuintje en voetbalveldje naast Autobedrijf Kelly), De Lange Maat (nabij nr. 5), Stofakkers (nabij nr. 42), Heurinks Indianendorp (nabij nr. 46), Karelspad (nabij nr. 45), Trompenweg (voetbalveldje achter nr. 16), Hinkenkamp (nabij nr. 18), Zandkamp (nabij nr. 1), Bouwschoppenkamp (nabij zandkamp nr. 33), Multifunctionele Sportkooi / Pannakooi naast OBS ’t Oelebrӧd te Mr. Harm Smeengestraat en de speeltoestellen op het schoolplein.

Bestuur
Ger van der Vegt – Voorzitter
Linda Veltman – Secretaris/Publiciteit/Contactpersoon kinderen/ouders/’t Oelebröd
Sylvia Vogelzang – Penningmeester
Richard v.d. Kolk – Lid / Technische commissie
Bart Meekhof – Lid / Technische commissie
Erwin Hop – Lid / Technische commissie

Ticketverkoop
Voor activiteiten en evenementen maakt Ravotti gebruik van online ticketverkoop via deze link: https://ravotti.avayo.nl/

Financiële middelen
De speeltuinstichting kan voor noodzakelijk onderhoud (onderdelen) een beroep doen op financiële ondersteuning door Gemeente De Wolden. Voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen is de stichting afhankelijk van inkomsten zoals donateurs, oud papier, collecte Jantje Beton, Gemeente De Wolden en bijdragen van fondsen en sponsors.

Doorlopend onderhoud
De technische commissie is samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers doorlopend actief om de speeltoestellen in orde te houden. Dit houdt in dat er regelmatige inspectie is en er onderhoud uitgevoerd wordt. Dit laatste is een specialistische activiteit. De juiste onderdelen moeten besteld worden en de montage vraagt kundige aandacht. Naast de inspanningen van de bestuursleden zijn er diverse vrijwilligers die ondersteunen.

Donateur worden?
Wilt u ook donateur worden? Dat kan door zelf het jaarlijkse bedrag van €10,- over te maken naar ons bankrekeningnummer of door de machtiging (klik hier) in te vullen en af te geven bij onze penningmeester te De Heurinks 57 in Ruinen.

Ravotti in Beeld
Klik hier voor foto’ s


Ravotti_120x60