Speeltuinstichting Ravotti

Beheert, onderhoudt en vernieuwt de speeltuintjes, voetbalveldjes en multifunctionele sportkooi / Pannakooi in Ruinen. Meer informatie over onze inspanningen en activiteiten vindt u op onze Facebook pagina.

Email: speeltuinstichtingravotti@gmail.complaatje ravotti2
Facebook: Ravotti Ruinen
KVK-nummer: 01146240
Bankrekeningnummer: NL76RABO0111757819

Locaties
Esweg, Kampweg, Zwederaweg, nabij Kroezenmaat/Over de waand (speeltuintje en voetbalveldje), De Lange Maat, Stofakkers/Heurinks, Heurinks Indianendorp, Karelspad, Trompenweg (voetbalveldje en speeltuintje), Zandkamp, Bouwschoppenkamp, Multifunctionele Sportkooi / Pannakooi naast OBS ’t Oelebrӧd te Mr. Harm Smeengestraat.

Bestuur
Estev Beenhakker – Voorzitter
Linda Veltman – Secretaris/Publiciteit/Contactpersoon kinderen/ouders/’t Oelebröd
Sylvia Vogelzang – Penningmeester
Ger v.d. Vegt – Lid / Technische commissie
Richard v.d. Kolk – Lid / Technische commissie
Bart Meekhof – Lid / Technische commissie

Financiële middelen
De speeltuinstichting kan voor noodzakelijk onderhoud (onderdelen) een beroep doen op financiële ondersteuning door Gemeente De Wolden. Voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen is de stichting afhankelijk van inkomsten zoals donateurs, oud papier, collecte Jantje Beton, Gemeente De Wolden en bijdragen van fondsen en sponsors.

Doorlopend onderhoud
De technische commissie is samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers doorlopend actief om de speeltoestellen in orde te houden. Dit houdt in dat er regelmatige inspectie is en er onderhoud uitgevoerd wordt. Dit laatste is een specialistische activiteit. De juiste onderdelen moeten besteld worden en de montage vraagt kundige aandacht. Naast de inspanningen van de bestuursleden zijn er diverse vrijwilligers die ondersteunen.

Donateur worden?
Wilt u ook donateur worden? Dat kan door zelf het jaarlijkse bedrag van €10,- over te maken naar ons bankrekeningnummer of door de machtiging (klik hier) in te vullen en af te geven bij onze penningmeester te De Heurinks 57 in Ruinen.

Ravotti in Beeld
Klik hier voor foto’ s

 


Ravotti_120x60

Facebook

... bekijk meerbekijk minder

5 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Mensen, morgen mag het oud papier (in de kliko) weer aan de straat worden gezet. Vanaf 8:30 uur struint TC Runa de straten af. ... bekijk meerbekijk minder

4 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Vanavond informatiebijeenkomst over de N375, o.a. over opheffen of duurzaam veilig maken van de oversteek Gijsselte van 19:00 tot 21:30 uur in Dorpshuis 't Neie Punt, Jan Wierengaweg 109, Ruinen ... bekijk meerbekijk minder

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Morgen mag het oud papier weer aan de weg, vanaf 8:30 komt Stichting Openluchtspel Ruinen de kliko bij u legen. ... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Uniek project in Ruinen: zonnepanelen op het dak van sporthal De Marse!
Steeds meer Ruiners kiezen voor de voordelen van zonne-energie en plaatsen zonnepanelen op het dak van hun woning of bedrijf. Maar bewoners van een huurwoning of van een woning met een rieten of schaduwrijk dak kunnen daar nog niet van profiteren. Daarom heeft Dorpsbelangen Rune samen met Ondernemend Ruinen de handen ineen geslagen om een collectief zonne-energieproject te starten waar alle inwoners van Ruinen en omgeving aan deel kunnen nemen om zo lokaal nog meer duurzame energie op te wekken.
“Het idee is om gebruik te maken van de zogenaamde Postcode Roos Regeling. Bij deze regeling krijg je de energiebelasting terug. Hiermee kun je de kosten die je maakt voor zonnepanelen helemaal terugverdienen. Dus overstappen op stroom die je zelf duurzaam opwekt, kost je uiteindelijk niks extra’s”, vertellen Marjan Bralten en Suzan Glazenborg van Dorpsbelangen Rune.
“Veel mensen willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar niet iedereen kan of wil zonnepanelen op het eigen dak. Voor deze mensen is de collectieve zonnecentrale heel interessant. Ons plan is om op het dak van de sporthal in Ruinen 180 zonnepanelen te leggen. De gemeente De Wolden heeft al laten weten mee te willen werken om dit plan te realiseren. Zo kunnen 15 tot 20 huishoudens profiteren van de regeling. We hebben berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat het ook financieel interessant is. Alle lichten staan dus op groen!”

Kans grijpen
“Natuurlijk staan we nu te popelen om dit project te realiseren. Dit is echt een unieke kans, dat we als dorp het dak van de sporthal vol kunnen leggen met zonnepanelen. In Ansen zijn soortgelijke projecten al gerealiseerd. Dat willen we ook in Ruinen mogelijk maken.”
“We roepen iedereen die interesse heeft voor het project op om contact met ons op te nemen”, vervolgt Marjan. “Ook willen we onze Werkgroep Duurzaam Ruinen uitbreiden met een aantal kartrekkers. Veel voorwerk is al gedaan, maar we hebben vier of vijf betrokken dorpsgenoten nodig om het project echt te realiseren.”
“Vanzelfsprekend moeten er ook genoeg deelnemers zijn. Hoeveel precies, is moeilijk te zeggen. Als er 9 deelnemers zijn die allemaal 20 panelen willen, dan kunnen we dit project al realiseren. Trouwens, dat hoeven niet allemaal particulieren te zijn. Twintig procent van de panelen, dus maximaal 36 stuks, mogen bedrijven voor hun rekening nemen.”
Oproep aan deelnemers en kartrekkers
Grijp jij deze kans voor open doel? Wil je de schouders eronder zetten in de werkgroep? Heb je belangstelling om deelnemer te worden in dit unieke project? Meld je dan voor 31 oktober aan. Dat kun je doen bij Dorpsbelangen Rune: info@dbrune.nl.
Wil je nog meer informatie: bel dan Marjan Bralten (06-12355145) van DB Rune of werkgroeplid Henk Vrijhof( 471064). Bij voldoende belangstelling, organiseren we in november een informatieavond. Als je je hebt aangemeld, dan krijg je hier automatisch een uitnodiging voor.
... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook
Berichten Archief