Stichting Evenemententerrein Ruinen

SER Stichting Evenemententerrein Ruinen

Stichting Evenemententerrein Ruinen exploiteert, beheert en
onderhoudt de evenementenlocatie en een opslaglocatie in Ruinen en behartigt de  belangen die hier bij horen. Het terrein wordt o.a. gebruikt voor het faciliteren evenementen (bijvoorbeeld het circus) en incidentele festiviteiten, maar kan ook gebruikt worden als
tijdelijke parkeergelegenheid bij andere evenementen/festiviteiten. Ook is er opslaglocatie die wordt gebruikt door organisaties uit het dorp.

Bestuur:
Voorzitter: Stefan Kuijer
Secretaris: Estev Beenhakker (tevens bestuurslid Speeltuinstichting Ravotti)
Penningmeester: Ron Reitsma (tevens bestuurslid dbRune)
lid: Gerwin Sloots (tevens bestuurslid VVVo)

Contactgegevens: st.evenemententerreinruinen@gmail.com
Kamer van Koophandel nummer: 04077330

Locatie terrein:
Evenementenlocatie (6700 m2) en opslagschuur ter hoogte van
Neuzendijk 1 te Ruinen.

Beschikbare faciliteiten:
– Rioolaansluiting
– Stroom (o.a. krachtstroom en 220V)
– Drinkwateraansluiting
– Basisverlichting van het evenemententerrein

Gebruik maken van het evenemententerrein van de SER?
Neem dan uiterlijk 2 maanden voor de geplande aanvang van het evenement / de festiviteit contact op met de voorzitter (Stefan
Kuijer) voor overleg via st.evenemententerreinruinen@gmail.com of 06-30334273.