SER

Stichting Evenemententerrein Ruinen exploiteert het evenemententerrein van Ruinen. Het terrein wordt o.a. gebruikt voor het huisvesten van het jaarlijkse volksfeest en bijvoorbeeld een circus maar kan ook gebruikt worden als parkeerterrein bij andere grote evenementen. Het bestuur wordt gevormd door 1 lid vanuit obs ’t Oelebröd,  1 lid uit het bestuur van Vereniging Voor Volksvermaken Ruinen, 1 lid uit het bestuur van Dorpsbelangen Rune en twee leden.

Bestuur:
Voorzitter: Jantinus de Vries
Secretaris: Jan Koster
Penningmeester: Martijn ter Bork (dbRune)
lid: Ginus Haandrikman (’t Oelebröd)
lid: Stefan Kuijer (VVVo)

Contact via ser@dbrune.nl