Ontwikkeling dorpscentrum

DB Rune vindt de Brink erg belangrijk, ook voor de leefbaarheid van het dorp. Echter vindt er door langdurige leegstand al een poosje verpaupering plaats. Naar aanleiding van een onderzoek heeft de gemeente besloten daar wat aan te doen. Er is nu een project opgestart ter verbetering van de Brink in combinatie met verbetering van het winkelbestand in Ruinen. Dat moet worden bereikt door het winkelbestand te concentreren in combinatie met woningbouw en wel op de locatie van de voormalige SNS-bank. Dat is de eerste fase van het plan. In een volgende fase zullen in de directe nabijheid nog meer woningen worden gebouwd. De gemeente treedt op als regisseur van dit proces en DB Rune neemt zitting in de klankbordgroep. DB Rune wil er hard aan trekken, om samen met alle belanghebbenden een mooi resultaat neer te zetten.

Op 27 oktober 2011 besloot de gemeenteraad van De Wolden om subsidie om realisering van dit project mogelijk te maken.

Ruinen Centrum Plan