Dwingelder Veld

Het Nationaal Park Dwingelderveld is al een poosje bezig met het (her)inrichten van het Dwingelderveld. Het vernatten van de heide en het vergraven van het Kloosterveld en het Noordenveld zijn belangrijke elementen daarbij. In diverse edities van het huis-aan-huis bezorgde informatiebulletin Veldspraak is hieraan aandacht gegeven. Dorpsbelangen Rune heeft kenbaar gemaakt dat er een goede oplossing moet komen voor het transport van de vele kubieke meters af te graven grond naar de A 28, waar die grond tot een geluidswal gaat worden verwerkt. Daarover zijn goede afspraken gemaakt. Ook heeft DB Rune aangegeven dat de vernatting van het Dwingelderveld geen overlast mag geven voor de in de omgeving woonachtige inwoners. Beide onderwerpen worden namens Dorpsbelangen Rune op de voet gevolgd door de heren G.Kist en J. Pronk die beiden in het gebied direct ten zuiden van het Dwingelderveld wonen.