Centrumplan Ruinen

FASE I – SNS-locatie
FASE II – SNS-locatie

Ruinen Centrum Plan

Op 27 oktober 2011 besloot de gemeenteraad De Wolden een subsidie te verstrekken om de realisering van dit project mogelijk te maken. In afwachting van de realisering van de woningbouwplannen aan de oostzijde van de Brink, is de Brink zelf in 2014 opnieuw ingericht. Het centrale deel is daarbij geschikt gemaakt voor festiviteiten. In aansluiting op de herinrichting van de Brink is het erf rond de Mariakerk opnieuw ingedeeld en betrokken bij de Brink. Daarmee is de wens uit het dorpsplan vervuld.
ruinen_brink_5