Resultaten enquête 2020 DB Rune

Eind augustus 2020 hebben wij een enquête verspreid over alle bewoners van Ruinen, om zo inzicht te krijgen in wat er zoal speelt in het dorp.
Wat vinden de bewoners belangrijk, wat is en gaat goed en op welke punten kunnen we het dorp verbeteren?
Aan de hand van een aantal eerder vastgestelde thema’s hebben wij met meerdere vragen getracht hier antwoord op te krijgen, om daarmee voldoende input te vergaren voor het opstellen van de nieuwe Dorpsvisie.
Met een response van meer dan 33% zijn wij dan ook méér dan tevreden en denken wij een passende visie uit te kunnen werken.

Hieronder delen wij de uitkomsten van de enquête, verwerkt in een aantal overzichtelijke grafieken. Daarnaast een document met alle ontvangen ‘vrije’ opmerkingen, gebundeld tot een mooi geheel. Dank voor uw inbreng en meningen!