Privacy verklaring

Dorpsbelangen Rune hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dorpsbelangen Rune verzamelt enkel gegevens van personen die lid zijn bij de vereniging. De volgende gegevens worden verzameld: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email en bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens hebben wij nodig voor ons ledenbestand. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:
– het incasseren van de jaarlijkse contributie;
– het versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen.

Het ledenbestand is beschermd en niet toegankelijk voor derden. Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van bovenstaande vragen aan ons heeft kunt u dat doen door contact op te nemen via de contactgegevens vermeld op ons website.