Plannen voor uitbreiding en modernisering Milieustraat Zuidwolde

De gemeenteraad van De Wolden heeft besloten dat de milieustraat aan de Nijverheidsweg in Zuidwolde uitgebreid en gemoderniseerd moet worden. Plannen daarvoor zijn in voorbereiding en worden volgend zomer gepresenteerd. Vooruitlopend hierop wordt de dienstverlening op een aantal punten verbeterd.

Gratis storten tuinafval
Sinds oktober kunnen inwoners het tuinafval gratis storten. Wie alleen tuinafval bij zich heeft, wordt om het stortbordes heengeleid en hoeft dus niet in de rij te staan.

Betalen met de pinpas
Het betalen met de pinpas wordt vanaf november mogelijk. Tot januari 2016 kan ook nog met contant geld betaald worden. Vanaf januari is alleen pinnen nog mogelijk.

Gratis storten
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om met ingang van 2016 tuinafval, asbestdakplaten en piepschuim gratis te laten storten. Dan kunnen in totaal dertien afvalstromen gratis worden gestort: kca, TL-buizen, frituurolie/vet, autobanden, drukhouders (brandblusser en gasflessen), afgewerkte olie, elektrische apparaten, accu’s, vlakglas, tuinafval, asbest, oude metalen en piepschuim.

Stortrecht
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad ook voorstellen om het stortrecht voor grof afval te verhogen naar 10 euro tot twee kubieke meter afval. Voor elke kubieke meter boven de twee kubieke meter wordt tien euro extra in rekening gebracht. De verhoging is volgens het college acceptabel omdat het verwerken van afval veel geld kost, het stortrecht sinds 2002 niet is aangepast en doordat het aantal afvalstromen dat gratis kan worden gestort is uitgebreid. Afvalstromen waarvoor nog betaald moet worden zijn schoon puin, afvalhout, gipsafval, harde kunststoffen (o.a. tuinmeubels), landbouwfolie, dakleer en restafval.

Reden voor aanpak
De milieustraat aan de Nijverheidsweg in Zuidwolde is in het begin van de jaren negentig opgericht door de toenmalige gemeente Zuidwolde. Sindsdien zijn er geen aanpassingen geweest. De milieustraat is ontworpen op de hoeveelheid grof afval van 10.000 inwoners
en de scheidingsregels van destijds. De gemeente telt nu bijna 24.000 inwoners en daarnaast dient het afval in veel meer fracties gescheiden te worden. Het gevolg is dat de milieustraat te klein is geworden, waardoor regelmatig wachtrijen voor de poort staan. Inwoners ervaren de dienstverlening bij de milieustraat hierdoor als onvoldoende. De gemeenteraad vindt dat ze gelijk hebben en heeft besloten om de milieustraat op de huidige locatie uit te breiden en te moderniseren. Dit kan omdat de gezamenlijke buitendienst van De Wolden en Hoogeveen op termijn gaat verhuizen naar een nieuwe centrale locatie. De grond van de gemeentewerkplaats in Zuidwolde komt dan vrij.