De Wolden ondersteunt Nacht van de Nacht

De gemeente De Wolden roept al haar inwoners en ondernemers op om tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober de reclame-, sier- en tuinverlichting zoveel mogelijk te doven. Doel van de Nacht van de Nacht is het terugkrijgen van duisternis in Nederland en onnodige lichthinder en energieverspilling tegen te gaan. De Nacht van de Nacht is een initiatief van provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. In De Wolden organiseert de natuurvereniging Zuidwolde die avond een activiteit door het Faliebergbos.

Energiezuinig
Door aan te haken bij de Nacht van de Nacht helpt de gemeente De Wolden om één nacht donkerder te maken. De gemeente maakt zelf gebruik van energiezuinige
straatverlichting en dooft (het hele jaar) straatverlichting in de nachtelijke uren waar mogelijk. Hetzelfde geldt voor de verlichting van de gemeentelijke gebouwen. Deze nacht dooft de gemeente de verlichting in de kerktoren in Ruinen. Wie tips wil hebben om zelf een bijdrage aan de Nacht van de Nacht te leveren kijkt op dewolden.nl.

Activiteiten in de omgeving
Faliebergbos
Op 24 oktober organiseert de natuurvereniging Zuidwolde e.o. weer een activiteit in het Faliebergbos. Deelname voor kinderen is gratis (inclusief verrassing), ouders/begeleiders € 2,50 p.p. De activiteit is van 19.30 tot 22.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats bij het Tonkenshuis, Meppelerweg 22 te Zuidwolde. Aanmelden kan via germa.kitselaar@home.nl.

Duisternis in het Dwingelderveld

Op 24 oktober gaan we weer wandelen vanaf het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. We starten om 18.30 uur en lopen daarna het veld in waar we de duisternis over ons heen zullen laten komen. Aan het eind van de wandeling, zo rond 20.30 uur is het intussen helemaal donker. De deelnemers laten we dan genieten van de stilte van het
Dwingelderveld. De start is vanaf de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Honden kunnen niet mee en we adviseren een minimumleeftijd van 10 jaar. Stevig schoeisel is noodzakelijk omdat we echt het veld in gaan. Aanmelden voor deze wandeling kan via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Voor meer activiteiten buiten de gemeente kunt u terecht op www.nachtvandenacht.nl.

Plannen voor uitbreiding en modernisering Milieustraat Zuidwolde

De gemeenteraad van De Wolden heeft besloten dat de milieustraat aan de Nijverheidsweg in Zuidwolde uitgebreid en gemoderniseerd moet worden. Plannen daarvoor zijn in voorbereiding en worden volgend zomer gepresenteerd. Vooruitlopend hierop wordt de dienstverlening op een aantal punten verbeterd.

Gratis storten tuinafval
Sinds oktober kunnen inwoners het tuinafval gratis storten. Wie alleen tuinafval bij zich heeft, wordt om het stortbordes heengeleid en hoeft dus niet in de rij te staan.

Betalen met de pinpas
Het betalen met de pinpas wordt vanaf november mogelijk. Tot januari 2016 kan ook nog met contant geld betaald worden. Vanaf januari is alleen pinnen nog mogelijk.

Gratis storten
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om met ingang van 2016 tuinafval, asbestdakplaten en piepschuim gratis te laten storten. Dan kunnen in totaal dertien afvalstromen gratis worden gestort: kca, TL-buizen, frituurolie/vet, autobanden, drukhouders (brandblusser en gasflessen), afgewerkte olie, elektrische apparaten, accu’s, vlakglas, tuinafval, asbest, oude metalen en piepschuim.

Stortrecht
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad ook voorstellen om het stortrecht voor grof afval te verhogen naar 10 euro tot twee kubieke meter afval. Voor elke kubieke meter boven de twee kubieke meter wordt tien euro extra in rekening gebracht. De verhoging is volgens het college acceptabel omdat het verwerken van afval veel geld kost, het stortrecht sinds 2002 niet is aangepast en doordat het aantal afvalstromen dat gratis kan worden gestort is uitgebreid. Afvalstromen waarvoor nog betaald moet worden zijn schoon puin, afvalhout, gipsafval, harde kunststoffen (o.a. tuinmeubels), landbouwfolie, dakleer en restafval.

Reden voor aanpak
De milieustraat aan de Nijverheidsweg in Zuidwolde is in het begin van de jaren negentig opgericht door de toenmalige gemeente Zuidwolde. Sindsdien zijn er geen aanpassingen geweest. De milieustraat is ontworpen op de hoeveelheid grof afval van 10.000 inwoners
en de scheidingsregels van destijds. De gemeente telt nu bijna 24.000 inwoners en daarnaast dient het afval in veel meer fracties gescheiden te worden. Het gevolg is dat de milieustraat te klein is geworden, waardoor regelmatig wachtrijen voor de poort staan. Inwoners ervaren de dienstverlening bij de milieustraat hierdoor als onvoldoende. De gemeenteraad vindt dat ze gelijk hebben en heeft besloten om de milieustraat op de huidige locatie uit te breiden en te moderniseren. Dit kan omdat de gezamenlijke buitendienst van De Wolden en Hoogeveen op termijn gaat verhuizen naar een nieuwe centrale locatie. De grond van de gemeentewerkplaats in Zuidwolde komt dan vrij.

Opknapbeurt fietspaden

De fietspaden tussen Ruinen en Oosteinde, Zuidwolde en de Wijk en langs de weg Alteveer krijgen dit jaar een nieuwe bovenlaag. Een deel van deze werkzaamheden is al klaar. Door het gunstig aanbesteden van dit onderhoud, kan de gemeente ook het 7,5 km lange Commissaris Cramerpad vanaf Koekangerveld aanpakken. Voor het onderhouden van de fietspaden investeert de provincie Drenthe in overleg met recreatieschap Drenthe 30% in de kosten. Provincie Drenthe staat bekend als fietsprovincie, met deze kwaliteitsimpuls wordt dit versterkt.

Initiatief van inwoners
Dankzij de subsidie van de Provincie en de inzet van verschillende initiatieven van inwoners investeert de gemeente in haar fietspadennetwerk. Dit jaar is het Kloosterpad, tussen het centrum van Ruinen en Engeland aangelegd. Het initiatief voor dit 1.6 km lange fietspad is genomen door de Belangenvereniging Ruinen. Ook de belangenvereniging Koekangerveld zet zich voor een fietsverbinding van de dorpskern Koekangerveld naar Marterhaar. Het fietspad heeft een lengte van 2 km en vormt een recreatief en verkeersveilig alternatief voor de fietsers die nu nog gebruik moeten maken van de Bosweg. De belangenvereniging de Wijk heeft het initiatief genomen om de ontbrekende schakel tussen NAM- locatie en Slenkenweg bij de Wijk in de fietsverbinding over de kade van de Hoogeveensevaart aan te leggen. Dit fietspad krijgt een verharding van beton. De aanbesteding van het burgerinitiatief Linderweg kan dit jaar plaatsvinden. Dit doet de gemeente samen met de gemeente Hardenberg. Daarnaast is een fietspad langs de Willem Moesweg in Veeningen in voorbereiding. Ook voor deze fietspaden ontvangt de gemeente subsidie van de Provincie.

Gemeenteraadsvergaderingen De Wolden in beeld

Raadsvergaderingen in De Wolden worden vanaf donderdag 10 september, 19.30 uur met live-beelden en links naar vergaderstukken uitgezonden via internet. Via dewolden.nl/gemeenteraad kunnen belangstellenden de vergaderingen van de gemeenteraad via de computer, smartphone en iPad volgen.

De raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwolde is de afgelopen weken aangepast. De aanpassingen in de raadszaal zijn te bekijken in een kort filmpje via dewolden.nl/gemeenteraad. Vijf camera’s brengen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, eventuele insprekers en het publiek in beeld. Naast de beelden zijn er verwijzingen naar informatie over agendapunten en degene die aan het woord is. “De raad wil met deze live-uitzendingen inwoners nog beter en transparanter informeren over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Met dit nieuwe systeem is de raad klaar voor het nieuwe politieke seizoen”: aldus raadsgriffier Josee Gehrke. De gemeenteraad vergadert elke tweede en laatste donderdag van de maand. Naast het online volgen van de vergadering is iedereen ook welkom om de vergadering in de raadszaal bij te wonen. De vergadering is ook live te beluisteren via Streekradio De Wolden op 104.8 FM, of via www.streekradio.nl.

Vergaderstukken van de raad
De agenda van de raad en de te behandelen onderwerpen zijn tien dagen voor de raadsvergadering te vinden op dewolden.nl/gemeenteraad en in De Wolder Courant. De raadsstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis en in de vier openbare bibliotheken.

Open Monumentendag in De Wolden op zaterdag 12 september

Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in De Wolden. De Wolden sluit daarmee aan bij de landelijke Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september. Wethouder Jan ten Kate opent de Open Monumentendag op 12 september om 10.00 uur door het luiden van de bel op de Bellemarkt in Echten. Tegelijkertijd is dit de opening van de Bellemarkt.

Dit jaar is het thema van de Open Monumentendag ‘Kunst en Ambacht’. Zowel de kunst als het ambacht in en rond het monument staan centraal. Daarom volop aandacht voor de architectuur van het monument zelf. Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant belicht: het stucwerk, de wandbeschilderingen, de tegeltableaus, het metselwerk, de betimmeringen, glas-in-lood.

Monumentenfietsroute
Monumentendag valt samen met de feestweek van Ruinerwold. Maak van die gelegenheid gebruik en beleef cultureel Ruinerwold op een speciaal voor deze gelegenheid uitgezette fietstocht. De opengestelde monumenten Ruinerwold worden door de fietsroute aangedaan en zijn ook startplaats vanaf 10.30. Ook zijn hier de routebeschrijvingen verkrijgbaar. Op dewolden.nl staat een overzicht van de startplaatsen.

Gratis toegang tot historische locaties
Wethouder Jan ten Kate: “Net als vorige jaren is er van alles te doen. Tal van inwoners zetten zich in om geïnteresseerden het mooie historierijke De Wolden te laten zien.” In de gemeente zijn verschillende locaties gratis te bezichtigen tijdens de Open Monumentendag. Zoals de molens in Ruinen en de Wijk, de Bartholomeuskerk in Ruinen, Huize Echten in Echten, het Bezoekerscentrum van het Drents Landschap in de Wijk en een aantal historische boerderijen in Ruinerwold. Een compleet overzicht van de locaties is te vinden op dewolden.nl/nieuws.

Wethouder Mirjam Pauwels ambassadeur voor Méér Muziek in de Klas

Wethouder Mirjam Pauwels is vanaf maart 2015 lid van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. De ambassadeurs van het platform werken de komende vijf jaar mee aan het doel van ‘Méér muziek in de Klas’: structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Mirjam Pauwels vertegenwoordigt binnen dit platform de gemeenten.

Méér Muziek in de Klas
Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Er werken dan ook veel mensen en organisaties aan mee om ervoor te zorgen dat alle kinderen op de basisschool in 2020 muziekles krijgen. Zowel landelijk als regionaal. Dat gebeurt onder andere door een subsidieregeling bij het Fonds Cultuurparticipatie waar scholen aanspraak op kunnen maken. Om het muziekonderwijs structureel in te bedden op school is het belangrijk dat scholen samenwerken met partners uit de regio: fanfares, muziekscholen en conservatoria. Vanaf 2016 krijgen schoolklassen de kans om hun regio te vertegenwoordigen in een tv-programma dat in het teken staat van muziek in de klas. Dit programma zal vanaf het najaar van 2016 te zien zijn op NPO 3. De strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en is te volgen via internet.

Ambassadeurs
De belangrijkste partijen die een rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool zijn vertegenwoordigd in het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs; muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke
omroep en opleidingsinstituten als de PABO’s en de conservatoria. Het platform draagt de komende vijf jaar uit hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en hun kennis en netwerk inzetten om dit te realiseren. Erevoorzitter van dit platform is Hare Majesteit Koningin Máxima.

Achtergrond
In opdracht van de minister van OCW heeft de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs de handreiking ‘Muziekonderwijs 2020’ opgesteld. Deze handreiking beschrijft het belang van muziekonderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd
en geeft handvatten om dit muziekonderwijs in een publiek-private samenwerking vorm te geven. Minister Bussemaker maakte eerder bekend dat zij tot 2020 €25 miljoen euro, via een subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, beschikbaar stelt aan
scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Joop van den Ende ondersteunt dit doel en heeft toegezegd private gelden te willen werven om het effect van deze subsidieregeling te vergroten.

Zonnelening in De Wolden succesvol

36 Woldenaren met een eigen woning investeren dit jaar, met een zogeheten zonnelening, in zonnepanelen. De €240.000 die de provincie Drenthe en de gemeente voor deze zonneleningen beschikbaar stelden, is sinds vandaag
uitgeput. Woningeigenaren konden vanaf 1 juni een zonnelening aanvragen voor het zelf opwekken van zonne-energie. Tegen een lage rente lenen de woningeigenaren maximaal 7500 euro.

Wethouder Jan ten Kate: “Ik ben blij met het enthousiasme voor de lening. We hadden de eerste dag al 24 aanvragen. En binnen tien dagen was het gehele budget vergeven. Samen met inwoners en de provincie zorgen we zo voor meer megawatt zonne-energieopwekking in Drenthe!”

‘Zon zoekt Drent’
Voorafgaand aan het verstrekken van de lening organiseerden provincie, gemeente, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de bijeenkomst ‘Zon zoekt Drent’. De ongeveer 250 belangstellenden kregen deze avond informatie over de zonnekaart en konden vragen stellen over het opwekken van zonne-energie aan het Drents Energieloket,  ervaringsdeskundigen en leveranciers.

Meer weten over energiebesparen of zonne-energieopwekking?
Inwoners die willen weten of hun dak geschikt is voor zonnepanelen kunnen kijken op de zonnekaart. De kaart is te vinden op  www.dewolden.zonnekaart.nl. Op www.drentsenergieloket.nl kunnen geïnteresseerden terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van de woning: Welke stappen kan men nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor? Als er vragen zijn, dan is het loket telefonisch en via e-mail te bereiken. Het Drents Energieloket voorziet woningeigenaren van onafhankelijke adviezen en is niet gelieerd aan bedrijven.

Weg werkzaamheden – Week 25

De afdeling Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden.

Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in week 25 – 2015 plaatsvinden.

Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Waar Activiteiten Wanneer
de Wijk
Bouwrijp maken Dunningen
3e fase
Week 14 t/m week 30
Weerwille
Vervangen brug Koekangerweg Week 17 t/m week 30
Ruinen Aanleg fietspad Kloosterpad Week 19 t/m Week 25
Gehele gemeente Asfaltreparaties en aanbrengen slijtlagen, zie dewolden.nl (actueel/nieuwsberichten) Week 22 t/m week 28

 

Financiële gevolgen van de veranderingen in de zorg

Logo ZZWDLogo Stichting Welzijn De Wolden

 

 

 

 

 

 

Het zorgcollectief Zuid West Drenthe en Welzijn de Wolden

Organiseren op 10 juni 2015 een themabijeenkomst voor 1e contactpersonen, mantelzorgers, vrijwilligers en andere belangstellenden over

Financiële gevolgen van de veranderingen in de zorg”

Woensdag 10 juni 2015 in de Tump te Ruinen.

Aanvang: 19.30 uur, u bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.

Deze avond zal Notaris Varenkamp uit Dwingeloo ons iets vertellen over de financiële gevolgen over de veranderingen in de zorg.

Om u gastvrij te kunnen ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar:

info@welzijndewolden.nl onder vermelding van informatieavond 10 juni 2015.

Wij hopen u 10 juni a.s. in de Tump te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Marian Feddema, zorgmakelaar

Gerrie de Roo, consulent informele zorg

Wegwerkzaamheden Week 22

De afdeling Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden.

Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in week 22 – 2015 plaatsvinden.

Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Waar Activiteiten Wanneer
de Wijk
Bouwrijp maken Dunningen
3e fase
Week 14 t/m week 22
Koekange
Werkzaamheden fietspad Oshaarseweg Week 15 t/m week 22
Weerwille Vervangen brug Koekangerweg Week 17 t/m week 30
Zuidwolde Werkzaamheden fietspad Ommerweg Week 15 t/m week 22
Ruinen Aanleg fietspad Kloosterpad Week 19 t/m Week 25