Bomenvervanging buurt Geuzinge in Ruinen

In de woonwijk Geuzinge in Ruinen staan aan de kant van de weg mooie bomen, de esdoorn. Helaas veroorzaken deze bomen veel overlast voor de bewoners, zoals wortelgroei en veel bladafval.  Al jaren vragen buurtbewoners aan de Gemeente of deze bomen vervangen kunnen worden door andere bomen, die minder overlast geven. In 2018 is hiervoor een bewonersinitiatief gestart om dit te realiseren, waarbij Dorpsbelangen Rune een ondersteunende rol heeft. Deze werkgroep heeft intussen een infoavond gehouden voor de buurt, waar andere soorten bomen zijn gekozen. De Gemeente heeft financiering  van Initiatiefrijk de Wolden verstrekt en er is een kapvergunning aangevraagd voor de esdoorns. Kortom, de stap tot realisatie komt steeds dichterbij.

Alleen het loopt nog niet helemaal soepel. Er is bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning, omdat de esdoorn een belangrijke functie heeft voor de bijen en insecten in deze buurt. Diverse gesprekken tussen de betrokken partijen, waaronder de Gemeente en Dorpsbelangen Rune hebben nog niet geleid tot een oplossing. Een ander punt is, dat de vervanging van de bomen niet geheel zonder risico is voor de kabels en voorzieningen die in de grond liggen. Ook daar wordt een oplossing voor gezocht, door in overleg met de bewoners de bomen eventueel op andere plekken te herplaatsen.

De werkgroep werkt hard om de bomenvervanging voor deze buurt te realiseren, al is het vermoeden dat de bewoners toch nog een poosje met de overlast zitten.

DB Rune, januari 2019

Fietspad Ruinen-Pesse tot aan Eursinge?

Binnenkort zal het nieuwe mooie fietspad langs de Munnikenweg en de Leeuwte van Ruinen naar Anholt worden geopend! Het fietspad sluit aan bij het Kloosterpad, het fietspad dat een aantal jaren geleden werd aangelegd vanaf de Brink in Ruinen tot de Munnikenweg. Daarmee is het grootste deel van het fietspad Ruinen-Pesse gerealiseerd.

Nadat groen licht werd gegeven voor de aanleg van het fietspad van Ruinen naar Pesse, is nu alleen het eerste stuk tot Anholt aangelegd. Zoals bekend is Dorpsbelangen Rune heel blij met deze fietspaden, alleen wil ze graag dat het fietspad ook daadwerkelijk tot Pesse aangelegd wordt, zoals ook staat in het originele fietspadenplan van de Gemeente. Helaas leeft er op dit moment het idee bij het college dat het fietspad naar Pesse afgerond is. En is men van mening dat voor het laatste stuk fietspad  (Anholt- Pesse) een lagere prioriteit geldt (prioriteit 3), waardoor het later gerealiseerd kan gaan worden. Maar dit is zeker niet het geval!

Door de verkeerde prioritering en de vertraging door de aankoop van de grond vanaf Anholt tot Eursinge vermoedt Dorpsbelangen Rune dat het nog jaren kan gaan duren voor het laatste stuk fietspad gerealiseerd gaat worden. Volgens Dorpsbelangen Rune is dit niet terecht en zij is in gesprek met de Gemeente om ook het laatste stuk aangelegd te krijgen. DB Rune, januari 2019

Voorlichtingsbijeenkomst Warmtepompen in Ruinen op 10 januari 2019

Dit jaar is bekend geworden dat we “van het gas af gaan”. Hoe en wanneer dat precies zal gaan, is nog onduidelijk. Wél is duidelijk dat de warmtepomp een goed alternatief vormt voor het verwarmen vaneen huis en de aanvoer van warm water.

Daarom organiseren wij als Duurzaam Ruinen een informatieavond over warmtepompen.

Deze avond is bedoeld voor particulieren met een eigen woning, die graag meer willen weten over de mogelijkheden om hun gasverbruik te verminderen. Het kan zijn dat binnenkort uw CV-ketel vervangen moet worden of dat u naar een goedkoper alternatief zoekt, nu het zeer waarschijnlijk is dat de energiebelasting op gas omhoog gaat. Met deze bijeenkomst over warmtepompen willen we bereiken dat u een goed idee krijgt wat u op dit gebied kunt doen in uw woning. Ook informeren wij u over de stappen, die u hiervoor moet ondernemen en hoe u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond het gebruik van warmtepompen.

Wij hebben een programma samengesteld, waarmee u alles over warmtepompen en wat daarmee samenhangt te weten komt. Dit is tot stand gekomen dankzij een prima samenwerking met Gemeente De Wolden, het Drents Energie Loket en het onafhankelijk adviesbureau BDH.

Duurzaam Ruinen nodigt u van harte uit voor deze voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden tot het installeren van warmtepompen in uw woning.

Wij stellen het erg op prijs als u zich van tevoren opgeeft. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar waltsep01@gmail.com.Wilt u vermelden met hoeveel personen u komt? Natuurlijk kunt u ook met vragen terecht op dit mailadres

Tot 10 januari 2019 !!

Programma

Locatie: Buitencentrum De Poort in Ruinen (Kloosterstraat 12, 7963 AH Ruinen)

19.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

19.30 – 20.05 uur: Presentatie

Xandra van Zon / Christiaan Teule: Drents Energie Loket (DEL) (35 min.)

  1. Doelstellingen energietransitie in Nederland voor terugdringen uitstoot broeikasgassen;
  2. Technische mogelijkheden / toepasbaarheid / beschikbaarheid om gasverbruik te verminderen;
  3. Mogelijkheden voor subsidies en zachte leningen in 2019 en verder;
  4. Nieuwe website van DEL met alle ontwikkelingen rond de energietransitie: verwachtingen gebruik in de praktijk;

20.05 – 20.20 uur: Pauze

20.20 – 21.30 uur: Presentaties

Martin Horstink: Business Development Holland (BDH)
Warmtepompen

Inwoner van Ruinen
Woning met warmtepomp / vloerverwarming: ervaringen en resultaten

Janneke Timmerman of Bert Scheper: Gemeente De Wolden/Hoogeveen
Acties van Overheid, Provincie en Gemeente om particulieren te ondersteunen in het verminderen/vermijden van gasverbruik.

Voornemen is om een aantal lokale installateurs van Warmtepompen uit te nodigen en hen de gelegenheid te geven om kennis te maken met belangstellenden.

21.30 - 22.00 uur: Napraten