1 11 12 13

Eikenprocessierups weer gesignaleerd

Mogelijke klachten door brandharen. De eikenprocessierups is ook dit jaar veelvuldig aanwezig in heel Drenthe. Sinds 2009 hebben we in Drenthe te maken met deze rups. Vanaf mei tot en met augustus kan de rups overlast veroorzaken, doordat hun brandharen bij mensen en dieren ernstige irritaties kunnen geven.

Ook eikenbomen kunnen schade oplopen door vraat van de rups. Het uitroeien van de rups is niet mogelijk, voorkomen van uitbreiding wel. De provincie, de gemeenten en GGD Drenthe werken samen om de risico’s voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken.

Nest gezien? Meld dit bij uw gemeente!
De provincie werkt met de twaalf Drentse gemeenten en de GGD Drenthe samen aan het terugdringen en beheersen van de eikenprocessierups. Zij houden bij hoeveel potentiële nesten er ieder jaar zijn en waar deze zich globaal bevinden. Heeft u een nest met eikenprocessierupsen gezien, meld dit dan bij de gemeente, T. 14 0528. De nesten worden zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt door bevoegde bedrijven. Gebieden waar veel mensen komen, hebben daarbij voorrang boven nesten die in afgelegen gebieden worden aangetroffen. De gemeente De Wolden monitoort op 40 verschillende plekken de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door lokvallen in bomen te plaatsen. Door te monitoren wordt gekeken in welk gebied de aanwezigheid meer of minder kan zijn. Deze vallen worden vanaf week 28 geplaatst. Naast het plaatsen van vallen zoeken medewerkers intensief naar nesten.
GGD Drenthe adviseert gemeenten over de gezondheidsrisico’s.

Gezondheidsklachten
Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid. U kunt daarom het contact met de eikenprocessierups het beste zoveel mogelijk vermijden. Leer dit ook uw kinderen.

Als u toch klachten krijgt door de brandharen van de eikenprocessierups, strip dan de huid direct na blootstelling met plakband. Spoel de huid en de ogen met lauw water en was uw kleding heel grondig op 60ºC. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol of aloë vera, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger of houden ze aan, neem dan contact met uw huisarts op.

Meer informatie
Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij GGD Drenthe, telefoonnummer (0592) 30 63 00 of email: mmk@ggddrenthe.nl. Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt u contact opnemen met uw gemeente. Kijk voor meer gezondheidsinformatie op www.ggddrenthe.nl/eikenprocessierups.

of kijk op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups

Felicitaties aan Stichting Zwembad Ruinen

Dorpsbelangen Rune feliciteert Stichting Zwembad Ruinen met de heropening van het zwembad. Er is ontzettend veel werk verzet om ons zwembad te behouden en het op te knappen, dat is gelukt! Waarvoor onze dank!

Toen wij ± 2011 bericht kregen van de toenmalige wethouder mevrouw Koster dat er plannen waren om het zwembad te sluiten, schrokken wij daar enorm van. Verschillende plannen zijn de revue gepasseerd, een zwemplas, iets op het gebied van wellness. Er is toentertijd een werkgroep gevormd om ons zwembad in stand te houden, we zaten als dorp niet te wachten op een zwemplas.

Dit resulteerde er in dat het zwembad in ieder geval t/m 2013 open zou blijven, de werkgroep ging verder! Er werd een actie op poten gezet om mensen vriend te laten worden van het zwembad, daarmee wordt jaarlijks zo’n €14.000,- opgehaald!

In oktober 2013 kregen we te horen dat het zwembad open mag blijven, maar dan moest er een stichting opgericht worden die de exploitatie van het zwembad moet gaan doen. Dat is gelukt! Afgelopen januari heeft de gemeenteraad beslist dat ons zwembad open mag blijven en dat ze jaarlijks subsidie krijgen en daarnaast een lening om het zwembad weer van deze tijd te maken.

Met behulp van verschillende ondernemers en heel veel vrijwilligers heeft Ruinen weer een heel mooi zwembad gekregen. Er is afgelopen maanden enorm veel werk verzet, waarvoor namens de Ruiner bevolking onze hartelijke dank!

Dodenherdenking 4 mei 2014

dodenherdenking

Dorpsbelangen Rune organiseert elk jaar op 4 mei een passende herdenking van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog bij het monument op de Brink.

De stille tocht naar de Brink die vooraf de herdenking plaatsvindt, zal om precies 19.48 uur starten bij de pomp op de kruising Westerstraat/Stoffersweg.

Voor degene die met de stille tocht wil meelopen is het verzoek om tijdig bij het startpunt aanwezig te zijn.

De Kei van Rune

Gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering heeft voorzitter Alfred Bennink “de kei van Rune” uitgereikt aan de werkgroep / Stichting Zwembad Ruinen. Namens het zwembad nam Roel Wiekema deze in ontvangst.1460136_297092673777725_195405106_n

Beginnerscursus EHBO

EHBO vereniging afd. Ruinen wil in het nieuwe jaar starten met een beginnerscursus EHBO inclusief reanimatie, verbandleer en bediening AED.

Bij het woord ‘ongeluk’ wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bij bijvoorbeeld een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van vijftien jaar en ouder kan een EHBO-cursus volgen. In zo’n cursus worden onderwerpen als  bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging  en reanimatie behandeld. Ook wordt aandacht besteedt aan het bedienen van een AED. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO.

Vraag ook eens informatie bij het ziekenfonds over evt vergoeding. Vaak wordt meer dan 50% procent vergoedt. Bij voldoende deelname wordt er een nader te bepalende datum overlegt.

Voor opgave of meer informatie kunt u bellen met:
Klaas Slagter; 0522 472391 of Alexandra Moes; 0522 472977

1 11 12 13