1 11 12 13

Felicitaties aan Stichting Zwembad Ruinen

Dorpsbelangen Rune feliciteert Stichting Zwembad Ruinen met de heropening van het zwembad. Er is ontzettend veel werk verzet om ons zwembad te behouden en het op te knappen, dat is gelukt! Waarvoor onze dank!

Toen wij ± 2011 bericht kregen van de toenmalige wethouder mevrouw Koster dat er plannen waren om het zwembad te sluiten, schrokken wij daar enorm van. Verschillende plannen zijn de revue gepasseerd, een zwemplas, iets op het gebied van wellness. Er is toentertijd een werkgroep gevormd om ons zwembad in stand te houden, we zaten als dorp niet te wachten op een zwemplas.

Dit resulteerde er in dat het zwembad in ieder geval t/m 2013 open zou blijven, de werkgroep ging verder! Er werd een actie op poten gezet om mensen vriend te laten worden van het zwembad, daarmee wordt jaarlijks zo’n €14.000,- opgehaald!

In oktober 2013 kregen we te horen dat het zwembad open mag blijven, maar dan moest er een stichting opgericht worden die de exploitatie van het zwembad moet gaan doen. Dat is gelukt! Afgelopen januari heeft de gemeenteraad beslist dat ons zwembad open mag blijven en dat ze jaarlijks subsidie krijgen en daarnaast een lening om het zwembad weer van deze tijd te maken.

Met behulp van verschillende ondernemers en heel veel vrijwilligers heeft Ruinen weer een heel mooi zwembad gekregen. Er is afgelopen maanden enorm veel werk verzet, waarvoor namens de Ruiner bevolking onze hartelijke dank!

Dodenherdenking 4 mei 2014

dodenherdenking

Dorpsbelangen Rune organiseert elk jaar op 4 mei een passende herdenking van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog bij het monument op de Brink.

De stille tocht naar de Brink die vooraf de herdenking plaatsvindt, zal om precies 19.48 uur starten bij de pomp op de kruising Westerstraat/Stoffersweg.

Voor degene die met de stille tocht wil meelopen is het verzoek om tijdig bij het startpunt aanwezig te zijn.

De Kei van Rune

Gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering heeft voorzitter Alfred Bennink “de kei van Rune” uitgereikt aan de werkgroep / Stichting Zwembad Ruinen. Namens het zwembad nam Roel Wiekema deze in ontvangst.1460136_297092673777725_195405106_n

Beginnerscursus EHBO

EHBO vereniging afd. Ruinen wil in het nieuwe jaar starten met een beginnerscursus EHBO inclusief reanimatie, verbandleer en bediening AED.

Bij het woord ‘ongeluk’ wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bij bijvoorbeeld een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van vijftien jaar en ouder kan een EHBO-cursus volgen. In zo’n cursus worden onderwerpen als  bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging  en reanimatie behandeld. Ook wordt aandacht besteedt aan het bedienen van een AED. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO.

Vraag ook eens informatie bij het ziekenfonds over evt vergoeding. Vaak wordt meer dan 50% procent vergoedt. Bij voldoende deelname wordt er een nader te bepalende datum overlegt.

Voor opgave of meer informatie kunt u bellen met:
Klaas Slagter; 0522 472391 of Alexandra Moes; 0522 472977

1 11 12 13