Oversteek N375 – Gijsselterweg

Oversteek N375 – Gijsselterweg

De Provincie Drenthe wil de N375 inrichten conform de richtlijnen Duurzaam Veilig.

Eén van de maatregelen daarbij is het opheffen van ongelijkvloerse oversteken, waaronder die bij de Gijsselterweg. Wat moet er bij de opheffing hier dan in de plaats komen?

Dorpsbelangen Rune heeft, als deelnemer van de werkgroep Gijsselterweg, meegedraaid in meerdere gesprekken, vergaderingen, informatiebijeenkomsten en andere overleggen. Meerdere varianten ter vervanging van de huidige oversteek zijn besproken, waarbij uiteindelijk door de werkgroep, gemeente De Wolden en Provincie Drenthe gezamenlijk is gekomen tot de volgende variant: de aanleg van een enkelzijde tunnel onder de N375, voor zowel landbouw- als motorvoertuigen, inclusief maximaal 3 verkeersbeperkende maatregelen in de toeleidende wegen.

Wat betreft de voortgang van deze wijziging: hieronder is een globale planning weergegeven. Doordat er een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld, is er sprake van enige vertraging. Het verloop van de gehele bestemmingsplanprocedure heeft daarnaast een grote invloed op de planning.

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eventuele aanvullende stukken zijn te vinden op: www.provincie.drenthe.nl/n375