Opknapbeurt fietspaden

De fietspaden tussen Ruinen en Oosteinde, Zuidwolde en de Wijk en langs de weg Alteveer krijgen dit jaar een nieuwe bovenlaag. Een deel van deze werkzaamheden is al klaar. Door het gunstig aanbesteden van dit onderhoud, kan de gemeente ook het 7,5 km lange Commissaris Cramerpad vanaf Koekangerveld aanpakken. Voor het onderhouden van de fietspaden investeert de provincie Drenthe in overleg met recreatieschap Drenthe 30% in de kosten. Provincie Drenthe staat bekend als fietsprovincie, met deze kwaliteitsimpuls wordt dit versterkt.

Initiatief van inwoners
Dankzij de subsidie van de Provincie en de inzet van verschillende initiatieven van inwoners investeert de gemeente in haar fietspadennetwerk. Dit jaar is het Kloosterpad, tussen het centrum van Ruinen en Engeland aangelegd. Het initiatief voor dit 1.6 km lange fietspad is genomen door de Belangenvereniging Ruinen. Ook de belangenvereniging Koekangerveld zet zich voor een fietsverbinding van de dorpskern Koekangerveld naar Marterhaar. Het fietspad heeft een lengte van 2 km en vormt een recreatief en verkeersveilig alternatief voor de fietsers die nu nog gebruik moeten maken van de Bosweg. De belangenvereniging de Wijk heeft het initiatief genomen om de ontbrekende schakel tussen NAM- locatie en Slenkenweg bij de Wijk in de fietsverbinding over de kade van de Hoogeveensevaart aan te leggen. Dit fietspad krijgt een verharding van beton. De aanbesteding van het burgerinitiatief Linderweg kan dit jaar plaatsvinden. Dit doet de gemeente samen met de gemeente Hardenberg. Daarnaast is een fietspad langs de Willem Moesweg in Veeningen in voorbereiding. Ook voor deze fietspaden ontvangt de gemeente subsidie van de Provincie.