Opening Mariakerkterrein met samenzang en klokgelui

Voorafgaand aan het sfeervolle kerstevenement Heerlijkheid Ruinen is op
zaterdag 13 december om 16.00 uur de opening van het Mariakerkterrein. Het
Popkoor 2000 in Charles Dickens stijl en de aanwezigen zingen samen een
aantal kerstliedjes. Aansluitend zullen wethouder Jan ten Kate en voorzitter van
het kerkbestuur Bert van Zanten de klokken van de Mariakerk gaan luiden en
daarmee het nieuw ingerichte Mariakerkterrein openstellen voor openbaar
gebruik.

Open en toegankelijk Mariakerkterrein
Voor inwoners en bezoekers aan Ruinen, is een aantrekkelijk centrumgebied met
bezienswaardigheden van groot belang. In dit kader wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke
kwaliteit en toegankelijkheid van de Brink en de Mariakerk en haar kerkterrein.
Het kerkterrein is op een bijzondere manier open en toegankelijk gemaakt. Nieuw is ook,
dat de contouren van het voormalige koor en kapel zichtbaar zijn gemaakt. En er is een
tweede entree voor een voetgangersverbinding over het terrein, als onderdeel van een
dorpsommetje gerealiseerd. Het Joods Monument en het herdenkingsmonument zijn op
een speciaal daarvoor ingerichte plaats, aan de voorzijde op het kerkterrein bijeen
gebracht.

Gezamenlijke opening Mariakerkterrein
Wethouder Jan ten Kate: “Het ontwerp is onder leiding van buro Stad en Land gemaakt
samen met het kerkbestuur, gemeente en dorpsbelangen. Ik ben daar trots op. De
Mariakerk is van bijzondere waarde voor Ruinen, ze heeft een grote historische waarde
die we nu op het terrein veel beter tot zijn recht hebben gebracht. Samen met de
aanpassingen aan de Brink werken we aan een ruimtelijke kwaliteitsimpuls van het
centrum van Ruinen.”
Voorzitter kerkbestuur Bert van Zanten: “Een goed voorbeeld van een vruchtbare
samenwerking met een aantal organisaties in Ruinen en gemeente De Wolden. Met als
resultaat een kerkelijk erf wat een goed geïntegreerde plaats heeft gekregen op de Brink
in Ruinen.”

Zichtbaar maken fundering koor
Nu de werkzaamheden op het kerkterrein bijna zijn voltooid worden erna nog
informatiepanelen geplaatst met een uitleg over de rijke historie van de Mariakerk, het
klooster en de recente blootlegging van de fundering van het koor. Er komt ook een
maquette van het oorspronkelijke kerkgebouw, op de locatie van de oude kapel.
Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van het definitief zichtbaar laten zijn van
een klein gedeelte van de fundering van het koor.