Kruising Neuzendijk-Huttenweg

Een van de taken van DB Rune is dat we ons bezighouden met de verkeersveiligheid in ons dorp. Uit onze enquête is gebleken dat u de kruising van de Meppelerweg met de Neuzendijk/Huttenweg een lastige vindt. Gevaarlijk zelfs. We hebben bij de gemeente aangedrongen op maatregelen die de veiligheid kunnen vergroten. Een eerste aanzet is gegeven. De volgende stap is een beperkte reconstructie van de kruising. Daarvoor moeten echter gelden worden vrijgemaakt. We zijn nog steeds in gesprek…..