Nieuwjaarsontmoeting De Wolden

Nieuwjaarsontmoeting De Wolden op dinsdag 6 januari 2015
Inwoners en ondernemers van harte welkom

De gemeente De Wolden organiseert op dinsdag 6 januari 2015 haar jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Alle inwoners, ondernemers en afgevaardigden van
verenigingen en instellingen zijn van harte uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in het gemeentehuis van
19.30 uur tot 21.30 uur. De gemeente zorgt voor live muziek.

Globale programma:
19.30 – 20.00 uur: ontvangst met koffie/thee
20.00 – 20.10 uur: toespraak burgemeester Roger de Groot
20.10 – 21.30 uur: gelegenheid voor een hapje en een drankje

In informele sfeer verwacht het gemeentebestuur opnieuw veel mensen te mogen verwelkomen.