Nieuw initiatief parkeerplaats voormalig gemeentehuis

Dhr. Drost is één van de huurders van het voormalige gemeentehuis. In navolging van de opwaardering van De Brink is hij een nieuw initiatief gestart en worden mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe inrichting van het parkeerterrein aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis. Het doel is veelzijdig. Met de nieuwe inrichting wordt beoogd het verbeteren van de uitstraling en het vergroten van de zichtbaarheid voor de nu grotendeels leegstaande ruimten aan deze zijde. Een extra impuls voor de bedrijvigheid aan De Brink. Voor de inrichting wordt gedacht aan een inrichting op basis van de thema’s kunst en natuur. Samenwerking met andere partijen is daarbij van belang. Zo wordt onder andere gedacht aan een samenwerking met het bezoekerscentrum Dwingelderveld en de horeca rondom De Brink. foto gemeentehuisDe verhuurder heeft laten weten benieuwd te zijn naar het verloop en de uitwerking van het initiatief.

Voor verdere uitwerking van het initiatief wordt gezocht naar ideeën en behoeften van de bewoners van Ruinen en mensen die een steentje bij willen dragen in een werkgroep. Lijkt het je leuk om op een bepaalde manier bij te dragen aan dit project? Kom dan op 12 december naar de stand op de kerstmarkt ‘de Heerlijkheid’ in Ruinen voor nadere informatie of het delen van ideeën en behoeften op basis van een eerste schetsplan.