Kom met ideeën naar ‘Wij De Wolden’

Hebt u een goed idee waar De Wolden socialer, mooier of duurzamer van wordt? Wilt u het zelf uitvoeren, maar kunt u hulp gebruiken? Of wilt u uw hulp aanbieden? Gemeente De Wolden wil graag inwoners met ideeën en inwoners die hun kennis en ervaring aanbieden met elkaar in contact brengen. Woldenaren zijn welkom bij de bijeenkomst ‘Wij De Wolden’ op donderdag 19 maart in Het Bovenveen in Echten.

Gemeente De Wolden stimuleert
Gemeente De Wolden wil (nog) meer ruimte geven aan het maatschappelijk initiatief in de gemeente. De gemeenteraad heeft hiervoor afgelopen december geld vrij gemaakt. Eén miljoen euro moet de komende vier jaar ten goede komen aan initiatieven uit de
Woldense samenleving. Dit past in een veranderende samenleving waarin het minder vanzelfsprekend wordt dat de gemeente alles naar zich toetrekt, maar juist inwoners faciliteert het beter te doen.

Van idee tot uitvoering
Burgemeester Roger de Groot: “Initiatieven van inwoners kleuren de gemeente. Bijvoorbeeld kinderopvang in een seniorenhuis, het oprichten van een zorgcoöperatie, samen groen onderhouden. Vaak stranden ideeën voordat ze een kans hebben gehad. Een idee realiseren vraagt om doorzettingsvermogen, maar ook al snel om geld, menskracht en spullen. Vraag en aanbod willen we deze avond graag aan elkaar verbinden, bijvoorbeeld met een speeddate tussen inwoners met een idee en inwoners die willen meedenken.”

Iedereen welkom
De bijeenkomst ‘Wij De Wolden’ start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden voor de bijeenkomst kunt u mailen naar Riet Muller via gemeente@dewolden.nl of via T. 140528.