Kansen voor inwoners in de bijstand

Gemeente De Wolden stimuleert inwoners om uit de bijstand te komen. Het college heeft daarom besloten een kleine groep cliënten die als zelfstandige
beginnen, het eerste jaar vrij te stellen van gemeentelijke belastingen. Wethouder Mirjam Pauwels: ”Het gaat maar om een klein aantal inwoners,
maar we willen een positieve prikkel geven. We willen mensen de ruimte geven hun eigen bestaan op te bouwen.”

Als gevolg van de crisis zag De Wolden net als vele andere Nederlandse gemeenten dat het aantal inwoners dat afhankelijk werd van een uitkering toenam. “Nu de economie weer aantrekt, biedt dit ook kansen voor deze groep inwoners. Daarbij is het belangrijk om als gemeente maatwerk te bieden aan onze inwoners”: vervolgt wethouder Pauwels.

Niemand hoeft aan de zijlijn te staan
Gemeente De Wolden werkt met een team van werkcoaches en accountmanagers die haar tijd en energie besteedt om deze groep mensen te faciliteren, stimuleren en
activeren. Hierin maakt de gemeente onderscheid tussen re-integratie en participatie. Voor de groep participatie, de mensen voor wie werk (nog) niet is weggelegd, wordt maatwerk dienstverlening geboden. Er wordt ingezet op bijvoorbeeld vrijwilligerswerk dat past bij de individuele persoon.

Voor de groep re-integratie geldt dat er trajecten geboden worden die gericht zijn op werk. Voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt betekent dat met name actieve bemiddeling naar banen, al dan niet via werkstages of proefplaatsingen. De Wolden maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Drenthe. Dit zorgt voor een groot wervingsgebied van banen en werkstages. Ook organiseert de gemeente regelmatig speeddates met uitzendbureaus.

Naast de hiervoor genoemde activiteiten wordt begeleiding geboden aan mensen met een arbeidsbeperking met als doel dat ook deze mensen een betaalde baan vinden
waarbij de werkgever indien nodig ondersteuning kan krijgen in de vorm van een subsidie en begeleiding door een jobcoach.

Gemeente De Wolden biedt maatwerk vanuit de gedachte dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan.