Inwoners praten mee over nieuw dorpshuis

In Ruinen startte gisteren de gebruikersgroep van het toekomstig dorpsontmoetingscentrum weer op na de zomerstop. Veel beslissingen moeten weer genomen worden om het dorpshuis -dat in de zomer van 2015 haar deuren opent- passend te maken voor alle inwoners van Ruinen.

De eerste contouren van het pand zijn al zichtbaar op de locatie aan de Jan Wierengaweg. Terwijl de bouwers de eerste stenen metselen, denkt de gebruikersgroep mee over de inrichting, het beheer en de organisatie.

Wil Verhoeve en Gea Hooijer zijn twee vrijwilligers die meepraten over de totstandkoming. ‘Ik steek graag mijn neus overal in, dus wilde hier graag aan meewerken.’ Vertelt Wil over haar deelname in de groep. Ze behartigt samen met een collega de belangen van de koersbalvereniging en heeft onder andere gezorgd voor een passende oplossing van de opslag van de koersbalmat. Dat komt onder het flexibele podium, waar Gea zich onder andere voor inzette vanuit Popkoor 2000. ‘Zo is met onze inbreng ook het plafond hoger geworden, zodat we een beter geluid hebben bij het zingen.’ Een paar voorbeelden van de meerwaarde van de gebruikersgroep.

Jannes Kuik van Welzijn De Wolden: ‘Dat is precies waarom we zo veel mogelijk toekomstige gebruikers in een gebruikersgroep hebben samengebracht. Want het moet een verzamelplek worden voor alle inwoners en dat kan door zo veel mogelijk mensen te laten vertellen wat ze wensen. En mensen die ook mee willen denken zijn nog altijd van harte welkom om aan te sluiten.’

Dat er wordt gebouwd aan een dorpsontmoetingscentrum voor alle inwoners van Ruinen is nog niet iedereen duidelijk weet Gea. ‘Mensen denken dat het een centrum voor ouderen is. Maar het wordt een gebouw waar heel Ruinen iets mee kan. Best uniek in deze tijd dat wij zo’n gebouw gaan krijgen. En ook heel bijzonder om er aan mee te mogen werken.’

Gea zit als oud-leerkracht ook in een werkgroep om de belangen van de kinderen en jeugd van Ruinen te behartigen. ‘Daar willen we eigenlijk zo veel mogelijk jeugd bij betrekken, want zij weten zelf natuurlijk het beste waar behoefte aan is.’ De leerlingenraad van de basisschool is inmiddels al benaderd, maar ook komen ze graag in contact met middelbare schoolleerlingen om mee te denken over een plekje voor hen in het nieuwe dorpshuis.

Binnenkort gaat een delegatie van de groep op bezoek bij een soortgelijk centrum in Stadskanaal om te ervaren hoe het daar is georganiseerd. Janneke Schieving van ZZWD: ’We zullen veel op vrijwilligers moeten gaan draaien. En omdat we dat met z’n allen doen, kunnen veel verenigingen van elkaars vrijwilligers gebruik gaan maken. Bij een bridgeavond kan bijvoorbeeld iemand van het popkoor de koffie schenken en andersom. Zulke oplossingen proberen we met elkaar te bedenken.’

Wil: ’Het wordt echt een dorpshuis waar iedereen altijd terecht kan. Waar mensen anderen kunnen ontmoeten. En als we straks naar de koersbal gaan, gaan we eerst lekker eten, want dat kan daar dan ook!’

Gea: ‘Het wordt heel licht, fris en sfeervol. Voor het popkoor hebben we straks een prachtige ruimte om te oefenen. Maar ik verheug me er ook op om er op te treden voor Ruinen. En niet alleen wij kunnen van het podium gebruik maken, de andere koren in Ruinen kunnen er ook optredens verzorgen en toneelgroepen kunnen er voorstellingen geven.’ Wil en Gea zijn in ieder geval erg enthousiast en kunnen eigenlijk niet wachten tot het gebouw in gebruik genomen kan worden. Gea: ‘En een ieder die zich hier met ons voor in wil zetten is van harte welkom zich aan te sluiten!’