Inloopavond herontwikkeling De Tump

Op woensdag 17 februari 2016 organiseren gemeente De Wolden en
Woonconcept een inloopbijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan
Herontwikkeling Groene Weg 1 Ruinen (De Tump). Belangstellenden zijn van
harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in restaurant Luning, Brink 1 in Ruinen.

Het plan
De functie van ontmoetingscentrum De Tump is komen te vervallen door de verhuizing
naar het terrein van woonservicecentrum De Priensenije. Het is de bedoeling om de
huidige bebouwing op het perceel Groene Weg 1 te slopen en hiervoor in de plaats elf
woningen te bouwen (een blok met vijf woningen aan de Groene Weg en een blok met
zes woningen aan de Esweg).

Inloopbijeenkomst
Belangstellenden zijn van harte welkom om het voorontwerp-bestemmingsplan te
bekijken, vragen te stellen en een reactie op het plan te geven. Medewerkers van de
gemeente en Woonconcept zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Omdat het om
een inloopbijeenkomst gaat, kunt u zelf bepalen hoe laat u de bijeenkomst bezoekt
tussen 19.00 en 20.30 uur.

Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan
Het voorontwerp van het bestemmingsplan Herontwikkeling Groene Weg 1 Ruinen ligt
van 4 februari tot en met 2 maart 2016 ter inzage. Inzien kunt u via een bezoek aan het
gemeentehuis tijdens openingstijden of via de dewolden.nl/bestemmingsplan.

Meer informatie
Wie vragen heeft over de inloopbijeenkomst kan contact opnemen met de gemeente via
T. 14 0528.