Het Kloosterpad

Het Kloosterpad is de uitwerking van een langjarige wens om vanuit het dorp Ruinen een vrijliggende fietsverbinding te realiseren richting Kloosterstraat, Munnekenweg en Leeuwte. Het Kloosterpad kan als een eerste aanzet gezien worden van deze fietsverbinding. Het pad is een recreatieve verbinding die vanuit een burgerinitiatief door diverse fondsen gesubsidieerd wordt. Begin 2014 heeft een projectgroep een eerste initiatief voorbereid. Deze projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van DB Rune, De Commissie Fietspad Ruinen-Munnekenweg-Leeuwte en gemeente De Wolden. In ruim een jaar tijd is nagenoeg het geheel begrote bedrag aan fondsen beschikbaar gesteld. De financiering door het pad wordt gedragen door de Provincie Drenthe, Het Recreatieschap, Gemeente de Wolden, Rabobank Stimuleringsfonds en Stichting Ruinen 1865.

Het tracé van het pad start bij de Mariakerk op de Brink te Ruinen en loopt tot aan de Oude Benderseweg. Het eerste deel vanaf de kerk zal geheel verhard worden, verderop zal het pad overgaan in een duurzame semi-verharding.
Op deze manier wordt een veilige (fiets-)route tussen Ruinen en het Dwingelerveld gerealiseerd. Schaapskooi, bezoekerscentrum, zwembad en camping zijn op deze manier snel en veilig bereikbaar. Maar ook de begraafplaats is hiermee veilig toegankelijk voor wandelaars en bijvoorbeeld roelstoelgebruikers. Daarnaast is met deze aanleg de eerste aanzet van een fietspad richting Munnkenweg – Leeuwte een feit.

Met betrekking tot de technische uitwerking van het pad is er eerst intensief overleg geweest met alle aanwonenden en grondeigenaren door leden van de projectgroep. Omdat het een burgerinitiatief betreft treedt de gemeente De Wolden hier faciliterent op. In nauwgezet overleg met de gemeente is de technische uitwerking en werkvoorbereiding inmiddels gestart. Het is het voornemen spoedig met de realisatie te beginnen. De projectgroep streeft naar een opening van het het pad aan het begin van het zwembadseizoen 2015.