Gemeente De Wolden stelt extra zout beschikbaar

Gemeente De Wolden stelt extra zout beschikbaar voor plekken waar reguliere strooiwagen niet kan komen

In de winter worden wegen en fietspaden gestrooid die zijn vastgelegd in het gladheidbestrijdingplan. Deze wegen en fietspaden worden mechanisch gestrooid met vrachtwagens, trekkers en busjes. Daarbij gaan wij er vanuit dat weggebruikers zijn/haar route aan passen om zo via gestrooide wegen hun eindpunt bereiken.

Maar mensen zijn geneigd om de route te nemen die zij altijd nemen en geen gebruik te maken van een gestrooide route, maar van doorsteekjes om sneller bij een school, dokterspraktijk of winkel te zijn. De Gemeente De Wolden kreeg in de afgelopen jaren een aantal meldingen binnen over het beschikbaar stellen van zout voor deze doorsteekjes. Om deze inwoners ter wille te zijn wil de Gemeente De Wolden, als proef, een mogelijkheid geven om toch te strooien door zout ter beschikking te stellen aan het dorp Ruinen. De verdeling wordt geregeld via DB Rune.

Het bestuur van DB Rune heeft dit opgepakt en is op zoek gegaan naar vrijwilligers die het doorsteekje De Netten – Mr. H. Smeengestraat willen strooien. Er is gekozen voor dit punt, omdat veelal ouderen (evt. met rollators) hier gebruik van maken voor hun gang naar de winkel of de tijdelijke Priensenije op de Kaamp. DB Rune is verheugd dat enkele omwonenden gaven aan bereid te zijn om, indien nodig, te strooien. Door op deze manier te werken worden de inwoners van Ruinen een extra dienst bewezen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur van DB Rune via info@dbrune.nl. Bijgevoegd is de beschrijving vanuit het Gladheidbestrijdingsplan van de Gemeente De Wolden met betrekking to dit onderwerp.