Geen woonlastenstijging in De Wolden

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van De Wolden voor de belastingtarieven voor 2016 vast te stellen. Het college is er in geslaagd de woonlasten te bevriezen op het niveau van 2015. Hier heeft de raad het college om verzocht tijdens de behandeling van de begroting 2016-2019.

De onroerende-zaakbelasting (OZB), de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing bepalen samen de woonlasten.

Het college stelt voor de extra verhoging van de opbrengst met 82.500 euro, waartoe in 2014 was besloten, achterwege te laten. Daardoor kan de stijging van de OZB beperkt blijven tot 1,8 procent.

Op basis van de aanvankelijke begroting, voor de vaststelling van het watertakenplan Fluvius, had de heffing met 11,4 procent moeten stijgen. Nu de gemeenteraad het watertakenplan afgelopen donderdag heeft vastgesteld, kan de stijging beperkt blijven tot het kostendekkende tarief van 5,9 procent.

Dankzij de sterk verbeterde scheiding van het afval door onze inwoners kan een daling van de kosten van inzameling voorgesteld worden. Het tarief voor de Afvalstoffenheffing kan met 7,7 procent naar beneden. Al met al blijven de woonlasten op het niveau van 2015.

Wethouder Jan van ‘t Zand: ‘We zijn blij dat we een sluitende begroting 2016 hebben met ruimte voor ontwikkelingen. De eerder geplande verhoging van de woonlasten voor inwoners is daardoor niet meer nodig. Met een meerjarig sluitende begroting gaan we de
toekomst vol vertrouwen tegemoet’.

De gemeenteraad stelt op 10 december de belastingverordeningen 2016 vast.