Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen

Bij extreme weersomstandigheden kan benedenstrooms van de Oude Vaart en De Wold Aa met name bij Meppel wateroverlast ontstaan. Om dat te voorkomen werken het waterschap Reest & Wieden, de provincie Drenthe en de gemeenten Westerveld en De Wolden aan het project Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen. Het project wil mogelijkheden scheppen voor tijdelijke waterberging en tevens de waterhuishouding voor de landbouw  als de natuur verbeteren en de mogelijkheden scheppen voor recreatieve ontwikkelingen. Op bijgevoegde kaart is het projectgebied weergegeven. Voor verdere informatie kun je terecht op www.reestenwieden/projecten/gebiedsontwikkeling.

gebiedsontwikkeling_uffelte_ruinen(1)