Enquete

In 2008 is er door Dorpsbelangen Rune onder de inwoners van Ruinen een enquête gehouden met als onderwerp de leefbaarheid in ons dorp.

Deze enquête gaat dieper in op het wonen en de woonvoorzieningen, het dorpscentrum, de woonomgeving, het sociaal klimaat en de veiligheid. Ook over onze vereniging zijn vragen gesteld.

In 2009 zijn de uitkomsten van de enquête op een rij gezet. Wij verwijzen daarnaar.

In ons geregelde overleg met het gemeentebestuur vallen wij vaak terug op de uitkomsten van deze enquête.

Enquete_DB_Rune_2009