Dorpsvisie 2021

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen, is door Dorpsbelangen Rune vanaf 2020 hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie. Met gepaste trots kunnen we aangeven dat we medio juli 2021 met elkaar een prachtig resultaat tot stand hebben gebracht. Download hieronder!