Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen is vanaf 2020 hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie. Deze werkzaamheden zijn nu in de afrondende fase wat heeft geleid tot een concept Dorpsvisie. Het concept is nog een ruwe versie (zonder een mooie opmaak), waarin de werkwijze en de totstandkoming van de Dorpsvisie is beschreven. Met name de input van de leden en de meer dan 500 ingevulde enquêtes hebben als basis van deze concept Dorpsvisie gediend. Wij willen onze leden daarvoor danken en hun nogmaals de kans geven om mee te denken.

Mocht u op- en/of aanmerkingen of reacties op dit concept hebben, dan kunnen deze tot uiterlijk 24 maart aanstaande per mail aan info@dbrune.nl door worden gegeven. Deze opmerkingen zullen we gebruiken om een definitieve versie te schrijven en deze van de juiste opmaak te voorzien.