Dorpsplan

In het voorjaar van 2011 heeft Dorpsbelangen Rune het initiatief op zich genomen om een Dorpsplan op te stellen. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de aanpak, financiering en tijdpad van het plan. De opzet is een visie voor de langere termijn te ontwikkelen (30 jaar), maar ook een plan van aanpak voor de kortere termijn (2 tot 3 jaar), om aan te sluiten bij zaken waarmee de gemeente nu bezig is.

Daarop werd een breed samengestelde dorpswerkgroep geformeerd van 15 personen, alle inwoners van Ruinen. In het voorjaar van 2011 is gestart met een dorpsschouw. Leden van de werkgroep zijn op de fiets gestapt om de parels en pijnpunten in het dorp zelf in ogenschouw te nemen. Op 18 mei is een dorpsbijeenkomst georganiseerd die door ruim 170 inwoners werd bezocht. Zij hebben ongeveer 600 ideeën ingebracht. Kinderen van groep 7 en 8 van o.b.s. ’t Oelebröd hebben tekeningen en andere werkstukken gemaakt over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

De wensen van de inwoners vormen nu de basis van het Dorpsplan. Behalve de kern Ruinen, gaat het om inwoners van de buurtschappen Eursinge, Leeuwte, Engeland, Benderse, Hees, Oldenhave en Gijsselte. Bij elkaar wonen hier ongeveer 3600 inwoners. Wat leeft er onder de inwoners? Welke wensen hebben zij? Er zijn veel onderwerpen naar voren gebracht, zoals verkeersveiligheid, woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs, landbouw, recreatie, inrichting van de ruimte, voorzieningen en verenigingsleven.

Wij hopen dat dit Dorpsplan vele jaren als een ijkpunt fungeert voor degenen die bezig zijn met het nog mooier maken en leefbaar houden van ons Ruinen. Bijgevoegd is een PDF van het Dorpsplan, wij wensen u veel leesplezier!

Klik hier voor de digitale versie van het dorpsplan