Dodenherdenking

Dodenherdenking

Vrijheid
Ieder jaar organiseert Dorpsbelangen Rune de 4 mei Dodenherdenking op de Brink in Ruinen.  Hier is een afvaardiging van het college bij aanwezig, die namens het college een korte toespraak zal houden. Gezien de indrukwekkende deelname elk jaar, zijn inmiddels ook onze jongeren erbij betrokken, met name de kinderen van de leeftijd uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

De stille tocht naar de Brink die voorafgaande aan de herdenking plaatsvindt, start om precies 19.48 uur bij de pomp op de kruising Westerstraat/Stoffersweg te Ruinen. Voor degene die met de stille tocht wil meelopen, is het verzoek tijdig bij het startpunt aanwezig te zijn.

Draaiboek 4 mei

** 76 jaar bevrijding – 05-05-2021**
Omdat alle activiteiten die gepland staan t/m juni geen doorgang vinden wegens de huidige Corona pandemie en de daarbij geldende maatregelen, geldt dit dus ook voor de bevrijdingsmaand zoals deze gepland stond. Eventuele nadere info volgt.