Dodenherdenking

Vrijheid
Ook dit jaar organiseert Dorpsbelangen Rune de 4 mei Dodenherdenking op de Brink in Ruinen. Net als andere jaren zal een afvaardiging van het college hierbij aanwezig zijn, die namens het college een korte toespraak zal houden. Gezien de indrukwekkende deelname van vorig jaar willen wij ook dit jaar onze jongeren erbij betrekken, met name de kinderen van de leeftijd uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

De stille tocht naar de Brink die voorafgaande aan de herdenking plaatsvindt, zal om precies 19.48 uur starten bij de pomp op de kruising Westerstraat/Stoffersweg te Ruinen. Voor degene die met de stille toch wil meelopen is het verzoek tijdig bij het startpunt aanwezig te zijn.

Wij hopen op een goede opkomst op 4 mei aanstaande.

Draaiboek 4 mei