De Wolden subsidieert energiebesparing in woningen

Woldenaren met een eigen woning, gebouwd voor 1 januari 2006, kunnen vanaf maandag 2 maart subsidie aanvragen voor  woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen. In totaal stelt gemeente De Wolden voor 2015 € 50.000,- subsidie beschikbaar.

Voor de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen kan twintig procent subsidie worden aangevraagd. Per woning keert de gemeente maximaal 3.200 euro subsidie uit. De regeling was de afgelopen jaren erg succesvol. Het voorziet in een behoefte. We starten de regeling dit jaar tijdens de start van het Energieloket. Hierbij kunnen woningeigenaren hulp krijgen bij het energiezuinig maken van hun woning. Het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) behandelt de aanvragen namens gemeente De Wolden.

Wethouder milieu Jan ten Kate: “Deze subsidie is goed voor lokale ondernemers en werkgelegenheid. Met deze extra subsidie van € 50.000,- heeft de gemeente de afgelopen jaren (vanaf 2010) in totaal € 325.000,- subsidie eschikbaar gesteld. Hierdoor is er voor meer dan € 1.625.000,- geïnvesteerd in energiebesparing bij woningen in De Wolden.”

Energieloket
Huiseigenaren kunnen gebruik maken van het Drents Energieloket. Via dit (digitale) loket kunnen ze onafhankelijke informatie inwinnen over energiebesparing en energie opwekking. Alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe werken hier aan mee. Naast het geven van informatie, wil het Drents Energieloket de vraag naar energiebesparende maatregelen en zonnepanelen laten toenemen. Hiertoe worden in 2015 twee campagnes gevoerd: Zon zoekt Drent en Drent zit er warmpjes bij.

Aanvragen subsidie
Het aanvraagformulier voor de subsidie is vanaf maandag 2 maart beschikbaar via www.snn.eu/dewolden.nl. Het formulier is ook telefonisch op te vragen via (050) 5224900.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden en welke energiebesparende maatregelen voor subsidie in aanmerking komen, staan op de websites dewolden.nl of snn.eu/dewolden.