De Wolden duurzaamste gemeente in Drenthe

Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) is De Wolden de duurzaamste gemeente van Drenthe. Wethouder Jan ten Kate: “Ik vind het een geweldig compliment aan alle inwoners van De Wolden. Dit is een prestatie die we met elkaar hebben neergezet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de inzet van de verschillende dorpen in De Wolden om energieneutraal te worden. Aan inwoners die met of zonder subsidie zonnepanelen hebben aangeschaft of aan de toename van het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en blik. We doen
het met elkaar, dat laat deze plek in de index zien!”

Van de in totaal ongeveer 400 Nederlandse gemeenten staat De Wolden op plek 41. De GDI, die de gemeentelijke duurzaamheid toetst aan de hand van verschillende indicatoren, laat zien dat De Wolden het gemiddeld beter doet op de gebieden: Minima, Onderwijs, Sociale zekerheid, Sport, Gezondheid, Burgerparticipatie, Veiligheid, Water en Lucht. De indicatoren Energiegebruik en Vervoerswijze scoren onder het landelijk gemiddelde. “Met elkaar wil de gemeente blijven werken aan het zijn van een duurzame gemeente” aldus wethouder Jan ten Kate.

Sterke afname gasverbruik
Eind september lieten de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zien dat het gasverbruik in Drenthe daalt. In De Wolden werd, rekening houdend met temperatuur, in 2014 8,19% bespaard ten opzichte van 2013. In 2013 werd gemiddeld 2400 kuub per huishouden verbruikt. In 2014 was dat 1750 kuub. Meer informatie is te vinden op: www.rtvdrenthe.nl/nieuws/100310/Spectaculaire-afname-gasverbruik-in-Drenthe.

Gemeentelijke duurzaamheidsindex 2015
De Stichting Duurzame Samenleving brengt elke twee jaar een nieuwe versie van de Gemeentelijke Duurzaamheidindex (GDI) uit. Met deze GDI wil de Stichting de ontwikkeling naar een duurzame samenleving bevorderen. Aan de hand van verschillende indicatoren meten ze daarom hoe duurzaam de Nederlandse gemeenten zijn. De index is te vinden op gdindex.nl.